Penta v zdravotníctve

V Európe prevádzkujeme 39 nemocníc a 30 polikliník
Do zdravotníctva sme investovali viac ako 500 000 000 EUR
V zdravotníctve zamestnávame viac ako 11 000 ľudí
Zdravotná poisťovňa Dôvera sa stará o viac ako 1,6 milióna poistencov
Prevádzkujeme sieť viac ako 2 600 lekární Dr. Max v celej Európe

Penta v zdravotníctve

Do zdravotníctva sme vstúpili v roku 2002 s jasnou víziou a cieľom zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb. Pre naplnenie našej dlhodobej stratégie boli potrebné rozsiahle investície, ktoré nám pomohli pri oddlžovaní regionálnych nemocníc, ktoré sme často prebrali v katastrofálnom stave, rekonštrukciách a pri zefektívňovaní procesov naprieč všetkými našimi zdravotníckymi spoločnosťami.

Za roky pôsobenia v zdravotníctve sme preinvestovali viac ako pol miliardy eur, zrekonštruovali desiatky oddelení a postavili dve úplne nové nemocnice. Okrem toho sa nám podarilo na Slovensko priniesť a uviesť do praxe aj množstvo inovácií, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti, zefektívňujú procesy a nakladanie s finančnými prostriedkami a pomáhajú pri práci aj samotným zdravotníkom či lekárnikom.

To z nás spravilo nielen jedného z najväčších investorov do zdravotníctva v strednej Európe, ale aj lídra v inováciách a digitalizácii. Podnikanie v zdravotníctve vnímame ako beh na dlhú trať, ktorého výsledkom má byť fungujúce zdravotníctvo a najvyššia možná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Jasná vízia a princípy

Od vstupu do zdravotníctva patríme k lídrom v inováciách, digitalizácii a dôraze na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň vytvárame tlak na finančne udržateľné a moderné zdravotníctvo tým, že poukazujeme na neefektivitu, plytvanie finančnými zdrojmi a korupciu a zároveň tlačíme na vytvorenie merateľných kritérií kvality a efektivity. Našou dlhodobou víziou je zamerať sa nie len na efektívne a fungujúce zdravotníctvo, či jeho neustálu modernizáciu a elektronizáciu, ale najmä na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov našich zdravotníckych spoločností.

Výsledkom nášho podnikania tak má byť fungujúce zdravotníctvo a najvyššia možná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V našich zariadeniach sa tak nestretnete s nedostatkom zdravotníckeho materiálu, zbytočným plytvaním, neplatením faktúr alebo hromadením dlhov. Podporujeme transparentné vzťahy nielen smerom k verejnosti, ale aj smerom k dodávateľom a zamestnancom.

Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj našou motiváciou je, aby naše spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z tržieb. Aj tento zisk však ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva.  

Vďaka miliónovým investíciám sa nám darí stavať nové nemocnice, rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy, či skracovať čakacie lehoty. Spolu sme do zlepšovania zdravotníctva investovali už viac ako pol miliardy eur.

Naše spoločnosti

Penta Hospitals

Na Slovensku, v Česku a v Poľsku prevádzkujeme 38 nemocníc, 30 ambulancií a 34 domovov seniorov Alzheimer Home. Naše zariadenia sú vybavené najmodernejším technologickým vybavením a sú miestom, kde odbornosť a ľudský prístup sú vždy na prvom mieste. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných k zlepšovaniu zdravotníctva v strednej Európe.

Zistiť viac

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami. Dôvera je zároveň dlhodobým lídrom v elektronizácii zdravotníckych služieb. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje Dôvera aj nadštandardný servis a služby s cieľom zabezpečiť našim poistencom čo najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac

Lekárne Dr. Max

Z lekární Dr.Max sa nám z nuly podarilo vybudovať jednu z najväčších lekárenských sietí v Európe. Lekárne Dr.Max v súčasnosti prevádzkujú viac ako 2 600 lekární a zamestnávajú približne 20 000 odborníkov v Českej republike, Poľsku, Srbsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. Naším cieľom je poskytovať kvalitnú lekárenskú starostlivosť zameranú na osobný prístup, odbornosť a poradenstvo; vysoký štandard služieb a širokú ponuku produktov, ako v kamenných prevádzkach, tak aj online.

Zistiť viac