Penta v zdravotníctve

V Európe prevádzkujeme 33 nemocníc a 32 polikliník
Do zdravotníctva sme investovali viac ako 500 000 000 EUR
V zdravotníctve zamestnávame viac ako 11 000 ľudí
Zdravotná poisťovňa Dôvera sa stará o viac ako 1,6 milióna poistencov
Prevádzkujeme sieť viac ako 2200 lekární Dr. Max v celej Európe

Penta v zdravotníctve

Do zdravotníctva sme vstúpili v roku 2002 s jasnou víziou a cieľom zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb. Pre naplnenie našej dlhodobej stratégie boli potrebné rozsiahle investície, ktoré nám pomohli pri oddlžovaní regionálnych nemocníc, ktoré sme častokrát prebrali v katastrofálnom stave, rekonštrukciách a pri zefektívňovaní procesov naprieč všetkými našimi zdravotníckymi spoločnosťami.

Za roky nášho pôsobenia v zdravotníctve sme preinvestovali viac ako pol miliardy eur, zrekonštruovali desiatky oddelení a postavili dve úplne nové nemocnice. Okrem toho sa nám podarilo na Slovensko priniesť a uviesť do praxe aj množstvo inovácií, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti, zefektívňujú procesy a nakladanie s finančnými prostriedkami a pomáhajú pri práci aj samotným zdravotníkom či lekárnikom.

To z nás spravilo nielen jedného z najväčších investorov do zdravotníctva v strednej Európe, ale aj lídra v inováciách a digitalizácii.

Podnikanie v zdravotníctve vnímame ako beh na dlhú trať, ktorého výsledkom má byť fungujúce zdravotníctvo a najvyššia možná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Jasná vízia a princípy

Od vstupu do zdravotníctva patríme k lídrom v inováciách, digitalizácii a dôraze na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň vytvárame tlak na finančne udržateľné a moderné zdravotníctvo tým, že poukazujeme na neefektivitu, plytvanie finančnými zdrojmi a korupciu a zároveň tlačíme na vytvorenie merateľných kritérií kvality a efektivity. Našou dlhodobou víziou je zamerať sa nie len na efektívne a fungujúce zdravotníctvo, či jeho neustálu modernizáciu a elektronizáciu, ale najmä na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov našich zdravotníckych spoločností.

Výsledkom nášho podnikania tak má byť fungujúce zdravotníctvo a najvyššia možná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V našich zariadeniach sa tak nestretnete s nedostatkom zdravotníckeho materiálu, zbytočným plytvaním, neplatením faktúr alebo hromadením dlhov. Podporujeme transparentné vzťahy nielen smerom k verejnosti, ale aj smerom k dodávateľom a zamestnancom.

Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z jej zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Tento zisk ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva.  

Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, ktoré zahŕňajú investície do rekonštrukcií nemocníc a polikliník,  moderných zdravotníckych technológií a rovnako zahŕňajú aj splátky nedoplatkov na odvodoch a energiách po pôvodných majiteľoch.  

Nad rámec toho investujeme aj do výstavby Nemocnice novej generácie v Bratislave, ktorá bude dokončená v roku 2023. Náklady na jej výstavbu predstavujú sumu takmer 300 miliónov EUR. Spolu tak do Slovenského zdravotníctva preinvestujeme do roku 2023 viac ako pol miliardy EUR. 

Dobrým príkladom spomínaných investícií je Nemocnica novej generácie v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch, ktorú sme otvorili koncom roka 2017.Prehľad všetkých pozitívnych zmien, ktorými zlepšujeme slovenské zdravotníctvo nájdete aj v našej brožúre.

Naše spoločnosti

Penta Hospitals

Na Slovensku prevádzkujeme sieť 13-tich polikliník a 17-tich nemocníc Penta Hospitals, v ktorých dnes pracuje 9500 zamestnancov. Naše zariadenia sú vybavené najmodernejším technologickým vybavením a sú miestom, kde odbornosť a ľudský prístup sú vždy na prvom mieste. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, k zlepšovaniu zdravotníctva v strednej Európe.

Zistiť viac

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami. Dôvera je zároveň dlhodobým lídrom v elektronizácii zdravotníckych služieb. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje Dôvera aj nadštandardný servis a služby s cieľom zabezpečiť našim poistencom čo najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac

Lekárne Dr. Max

Z lekární Dr.Max sa nám z nuly podarilo vybudovať jednu z najväčších lekárenských sietí v Európe. Lekárne Dr.Max v súčasnosti prevádzkujú viac ako 2300 lekární a zamestnávajú približne 17 000 odborníkov v Českej republike, Poľsku, Srbsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú lekárenskú starostlivosť zameranú na osobný prístup, odbornosť a poradenstvo; vysoký štandard služieb a širokú ponuku produktov – ako v kamenných prevádzkach, tak aj online.

Zistiť viac