Penta v zdravotníctve

V Európe prevádzkujeme 33 nemocníc a 32 polikliník
Do zdravotníctva sme investovali viac ako 500 000 000 EUR
V zdravotníctve zamestnávame viac ako 11 000 ľudí
Zdravotná poisťovňa Dôvera sa stará o viac ako 1,6 milióna poistencov
Prevádzkujeme sieť viac ako 2200 lekární Dr. Max v celej Európe

Penta v zdravotníctve

Podnikanie v zdravotníctve je pre nás beh na dlhú trať, pričom si plne uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie. Penta vstúpila do zdravotníctva v roku 2002 akvizíciou podielu v zdravotnej poisťovni Dôvera, v nasledujúcich rokoch vstúpila aj do segmentu lekární, polikliník či nemocníc. V súčasnosti máme už viac ako 15 rokov skúseností a patríme v stredoeurópskom regióne medzi najväčších investorov v tomto segmente.

Do zdravotníckych projektov sme preinvestovali už viac ako pol miliardy eur a  v našich zdravotníckych firmách zamestnávame viac ako 11 000 ľudí hlavne na Slovensku, ale aj v Českej Republike a v Poľsku.

Zdravotníctvo tak patrí medzi kľúčové sektory v podnikaní Penty. Investície do zdravotníctva predstavujú viac ako 20 percent hodnoty portfólia spoločnosti. Naše investície do zdravotníctva považujeme za strategické a dlhodobé, pričom ich chcem rozvíjať v časovo neobmedzenom horizonte.

Jasná vízia a princípy

Od vstupu do zdravotníctva patríme k lídrom v inováciách, digitalizácii a dôraze na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň vytvárame tlak na finančne udržateľné a moderné zdravotníctvo tým, že poukazujeme na neefektivitu, plytvanie finančnými zdrojmi a korupciu a zároveň tlačíme na vytvorenie merateľných kritérií kvality a efektivity. Našou dlhodobou víziou je zamerať sa nie len na efektívne a fungujúce zdravotníctvo, či jeho neustálu modernizáciu a elektronizáciu, ale najmä na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov našich zdravotníckych spoločností.

Výsledkom nášho podnikania tak má byť fungujúce zdravotníctvo a najvyššia možná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V našich zariadeniach sa tak nestretnete s nedostatkom zdravotníckeho materiálu, zbytočným plytvaním, neplatením faktúr alebo hromadením dlhov. Podporujeme transparentné vzťahy nielen smerom k verejnosti, ale aj smerom k dodávateľom a zamestnancom.

Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z jej zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Tento zisk ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva.  

Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, ktoré zahŕňajú investície do rekonštrukcií nemocníc a polikliník,  moderných zdravotníckych technológií a rovnako zahŕňajú aj splátky nedoplatkov na odvodoch a energiách po pôvodných majiteľoch.  

Nad rámec toho investujeme aj do výstavby Nemocnice novej generácie v Bratislave, ktorá bude dokončená v roku 2023. Náklady na jej výstavbu predstavujú sumu takmer 300 miliónov EUR. Spolu tak do Slovenského zdravotníctva preinvestujeme do roku 2023 viac ako pol miliardy EUR. 

Dobrým príkladom spomínaných investícií je Nemocnica novej generácie v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch, ktorú sme otvorili koncom roka 2017.Prehľad všetkých pozitívnych zmien, ktorými zlepšujeme slovenské zdravotníctvo nájdete aj v našej brožúre.

Naše spoločnosti

Nemocnice Svet zdravia a polikliniky ProCare

Sieť Procare a Svet zdravia, patriaca do skupiny Penta Hospitals International, predstavuje 17 nemocníc a 13 polikliník s viac ako 10 000 zamestnancami. Naše zariadenia sú vybavené najmodernejším technologickým vybavením a prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšili zdravotníctvo v strednej a vo východnej Európe.

Zistiť viac

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami. Dôvera je zároveň dlhodobým lídrom v elektronizácii zdravotníckych služieb. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje Dôvera aj nadštandardný servis a služby, ktoré výrazne zlepšujú poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Zistiť viac

Lekárne Dr. Max

Z lekární Dr.Max sa nám z nuly podarilo vybudovať jednu z najväčších lekárenských sietí v Európe. Lekárne Dr.Max v súčasnosti prevádzkujú viac ako 2 200 lekární a zamestnávajú približne 17 000 odborníkov v Českej republike, Poľsku, Srbsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú lekárenskú starostlivosť zameranú na osobný prístup, odbornosť a poradenstvo, vysoký štandard služieb a širokú ponuku produktov.

Zistiť viac