Zlepšujeme liečbu onkologických ochorení

14. septembra 2020

V michalovskej nemocnici sme otvorili vynovené moderné pracovisko nukleárnej medicíny. Zdravotníci tak budú môcť vďaka špičkovej technológii zachrániť život oveľa väčšiemu počtu onkologických pacientov.

 

Čo je to nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je špecializovaný lekársky odbor, ktorý využíva na diagnostiku a liečbu otvorené rádioaktívne žiariče vo forme rádiofarmák. Oddelenie nukleárnej medicíny bolo v Michalovciach v prevádzke už od roku 1994. V rámci Slovenska ide o jedno z dvanástich takýchto pracovísk. Toto nadregionálne oddelenie však bolo presťahované, prešlo zásadnou renováciou a čo je veľmi dôležité, pribudla nová technika. Pacientov bude po novom diagnostikovať hybridný prístroj SPECT/CT, ktorý umožňuje využívať výhody dvoch technológií: SPECT gammakamery a počítačovej tomografie (CT).

Pred vyšetrením je pacientovi podávaná nízka dávka rádioaktívnej látky, ktorá prístroju SPECT/CT umožní zobraziť rôzne zápaly, nádory či anomálie. Podaná dávka rádioaktívnej látky je nízka, preto môžu lekári touto technológiou diagnostikovať aj deti či pacientov, ktorí v minulosti nemohli byť vyšetrení štandardnými metódami. Zdravotníci dnes majú šancu presnejšie a včasne diagnostikovať onkologické a iné ochorenia oveľa väčšiemu počtu pacientov.

Zlepšenie diagnostiky onkologických ochorení

Oddelenie vedie primárka MUDr. Monika Málincová, v michalovskej nemocnici pôsobí od roku 1996. V začiatkoch pracovala na internom oddelení, ale zároveň v rámci úväzku aj na oddelení nukleárnej medicíny. Vlani absolvovala špecializačnú skúšku v odbore nukleárna medicína. „S pomocou nového prístroja spájame dve vyšetrovacie metódy. Vďaka vyšetreniu SPECT odhalíme nádor alebo zápal v tele aj o niekoľko mesiacov skôr, ako pri iných zobrazovacích metódach. Na začiatku choroby totiž ešte nemusia byť zmeny orgánu, ako napríklad tvar a veľkosť, viditeľné tradičným vyšetrením. Výhodou nukleárnych metód je, že získame potrebné informácie o chorobnom procese včas. Môže ísť napríklad o kostné metastázy pri zhubných nádoroch. Ďalšou výhodou je zobrazenie celého tela pacienta pri vyšetrení. Dokážeme nájsť hoci aj na prvý pohľad nepatrný a malý problém, ktorý spúšťa v tele chorobu,“ približuje odborníčka. Nová technológia v michalovskej nemocnici pomáha pri diagnostike a liečení nie len lekárom onkológom, ale aj ortopédom, chirurgom, internistom či urológom.

Nové oddelenie pre pacientov z celého Slovenska

Pracovisko s kvalitným vybavením je k dispozícií pacientom zo spádovej oblasti a taktiež aj ľuďom z celého Slovenska. Onkologických pacientov z roka na rok pribúda, aj preto je toto jedinečné oddelenie potrebné. Kým po minulé roky na Slovensku pribudlo viac ako 34-tisíc onkologických pacientov, do konca tohto roka sa očakáva, že ich pribudne až 40-tisíc. Aj vďaka tomuto oddeleniu budeme vedieť znižovať mieru odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

Špičkové nadregionálne centrum

Vybudovanie tohto moderného strediska, ktoré sa vyznačuje včasnou a rýchlou diagnostikou, stálo 1,5 milióna eur. Ide o združené prostriedky Penty ako akcionára a podpory z európskych fondov. Do  michalovskej nemocnice sme k dnešnému dňu preinvestovali celkovo viac ako 40 miliónov eur. Okrem nákupu medicínskej techniky sme investovali nemalé prostriedky aj do stavebných a rekonštrukčných prác. Michalovská nemocnica má ambíciu stať sa nadregionálnym zdravotníckym centrom, ktoré bude k dispozícii nielen pacientom z Michaloviec, ale z celej spádovej oblasti. Títo pacienti tak nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Košíc alebo Prešova a zároveň sa skrátia aj čakacie lehoty.