Ružový október: Onkologické pacientky sa môžu spoľahnúť na špičkovú starostlivosť

Ročne na Slovensku pribudne 3000 prípadov karcinómu prsníka a ďalších 650 pripadá na rakovinu krčka maternice. Ak sa však nádorové ochorenia zachytia dostatočne včas, existuje až 90 % šanca na vyliečenie. Aj preto je našou prioritou vytvárať pracoviská, kde ženám dokážeme poskytnúť nielen rýchlu a presnú diagnostiku, ale aj špičkovú liečbu.

Prevencia na prvom mieste

Rakovina prsníka predstavuje najčastejšiu príčinu smrti na zhubné nádory žien na Slovensku. V októbri si preto pripomíname dôležitosť starostlivosti o vlastné zdravie. Je to mesiac, kedy sa svet oblečie do ružova s jedným spoločným posolstvom – upozorniť na dôležitosť prevencie rakoviny prsníka.

K tomu, aby sa ochorenie zistilo čo najskôr, keď je najväčšia nádej na jeho vyliečenie, môže prispieť každá žena jednoduchým samovyšetrením.

K prevencii motivuje pacientky aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Všetky jej poistenkyne vo veku od 40 do 69 rokov majú možnosť absolvovať mamografiu do 10 dní, od objednania, ktorú im u jej zmluvných partnerov urobia navyše prednostne. Poistenkyne, ktoré absolvujú pravidelnú preventívnu prehliadku u gynekológa, majú zároveň nárok na cytologické vyšetrenie LBC u gynekológa bezplatne. Ide o jednoduché, rýchle a takmer bezbolestné vyšetrenie krčka maternice, zamerané na odhalenie rakoviny.

Mammacentrum na Boroch

V Nemocnici Bory sme vybudovali moderné Mammacentrum, ktoré pacientkam poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Prednosťou Mammacentra Bory je komplexné vyšetrenie každej pacientky už pri prvej návšteve. Pacientke, ktorá prišla na vyšetrenie prsníkov a počas vyšetrenia lekári objavia na prsníku podozrivý nález s potrebou ďalšieho doplnenia vyšetrení alebo biopsie, ihneď ponúkame ich doplnenie. Vďaka tomu pacientka nemusí čakať na ďalší termín ani si vybavovať novú žiadanku. Pacientka pri jednej návšteve absolvuje celkovú diagnostiku. Nasleduje operácia, možná liečba a v prípade potreby aj plastická chirurgia.

Nemocnica Bory disponuje dvoma mamografickými prístrojmi od značky Siemens Healthineers s možnosťou biopsie prsníka. Prístroje sú vybavené špičkovým softvérom, ktorý počas vyšetrenia automaticky vyhodnocuje optimálnu silu kompresie prsníka vzhľadom k veľkosti prsníka. V praxi to znamená, že prístroj redukuje dávku žiarenia a taktiež zvyšuje komfort pacientky pri samotnom vyšetrení.

Jeden z mamografických prístrojov dokáže technicky vykonať mamografiu aj s opakovaným snímkovaním vo viacerých uhloch. Tomosyntéza umožňuje hodnotiacemu lekárovi prezrieť mamografickú snímku vo viacerých vrstvách a odhalí aj ložisko, ktoré by mohlo byť pri štandardnej mamografickej snímke prekryté.

Mammárne centrum na svetovej úrovni v Michalovciach

Špecializované onkogynekologické centrum je súčasťou aj michalovskej nemocnice Svet Zdravia, ktorá sa vďaka svojej unikátnej koncepcii dokáže o pacientky s nádorovým ochorením prsníka postarať v celom procese liečby.

Všetky dôležité pracoviská od operačných sál, laboratórií, oddelenia nukleárnej medicíny, ultrazvuku, mamografu a magnetickej rezonancie sa nadchádzajú blízko seba, čo výrazne šetrí čas. Práve ten totiž zohráva pri tomto type ochorení kľúčovú úlohu.

Mammárne centrum dokáže ročne ošetriť až 5000 žien a jeho dvere sú otvorené nielen pacientkam zo spádovej oblasti, ale z celého Slovenska.

Oddelenie nukleárnej medicíny zabezpečuje rýchlu a presnú diagnostiku

Na Boroch aj v Michalovciach sa nachádza aj Oddelenie nukleárnej medicíny, na ktorom dokážeme pacientkam diagnostikovať nádorové ochorenie v počiatočných fázach. Obe oddelenia disponujú najpresnejším zobrazovacím prístrojom na Slovensku SPECT/CT, ktorý dokáže zachytiť nádor aj o niekoľko mesiacov skôr a v tele pacientky ho aj presnejšie lokalizuje.

Pri viacerých ochoreniach totiž dochádza najprv k poruche funkcie orgánov. V tom čase však zmeny ich tvaru a veľkosti nemusia byť ešte viditeľné. Pri rádiologickom vyšetrení by teda nevzbudili žiadne podozrenie, no nukleárna metóda choré tkanivo odhalí.

Špičkové technológie pomáhajú zachraňovať životy

Na to, aby sme dokázali znižovať úmrtnosť na choroby, ktoré sa v zahraničí dnes darí úspešne liečiť, je nevyhnutné pravidelne modernizovať medicínske prístroje a ozdravovať nemocničnú infraštruktúru. Aj z tohto dôvodu je hlavným zámerom Penty zvyšovať kvalitu a efektivitu liečby.

Platí to aj v prípade liečby onkologických pacientiek. V našich nemocniciach využívame moderné lineárne urýchľovače, ktoré nádor ožarujú veľmi presne, čím sa zvyšuje efektivita a rýchlosť liečby. Presným ožiarením sa zároveň znižuje riziko poškodenia okolitého zdravého tkaniva.

Medzi takéto prístroje patria lineárne urýchľovače od firmy Elekta, alebo prístroj CyberKnife, ktorý je na Slovensku unikátom.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.