Vízia
zdravotníctva

Vďaka miliónovým investíciám do zlepšovania zdravotníctva sa nám darí budovať nové nemocnice, rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy či skracovať čakacie lehoty.

Staviame nové nemocnice

Chceme, aby sa aj naše nemocnice mohli porovnávať so špičkovými zdravotníckymi zariadeniami v zahraničí. Aj preto sme sa rozhodli postaviť dve úplne nové nemocnice hodné 21. storočia.

Prvou takouto nemocnicou bola Nemocnica novej generácie v Michalovciach. Druhú nemocnicu sme otvorili začiatkom roka 2023 na bratislavských Boroch.

Zistiť viac

Prinášame inovácie

Sme hrdí na to, že sa nám na Slovensko podarilo priniesť a uviesť do praxe moderné a inovatívne riešenia. Aj vďaka inováciám a novým postupom vieme
zachraňovať stále viac a viac životov, či uľahčiť prácu našim zdravotníkom a lekárnikom.

Zistiť viac

Modernizujeme a rekonštruujeme

Veľa nemocníc sme prebrali v katastrofálnom stave. Každá jedna z nich si vyžadovala urgentnú rekonštrukciu, ktorá zabezpečí vhodné a bezpečné
podmienky pre liečbu pacientov. Budovy našich nemocníc a polikliník preto postupne rekonštruujeme a modernizujeme.

Nedôstojné podmienky, vŕzgajúce postele, chýbajúce zázemie pre zdravotníkov alebo plesnivé steny sa tak stávajú minulosťou. Rekonštrukcie a modernizácie, ktoré si dodnes vyžiadali investície v desiatkach miliónov eur, zásadne prispievajú k celkovému komfortu ako pacientov, tak aj personálu.

Zistiť viac

Zlepšujeme diagnostiku a liečbu

Na to, aby sme dokázali znižovať úmrtnosť na choroby, ktoré sa v zahraničí dnes darí úspešne liečiť, je nevyhnutné pravidelne modernizovať medicínske vybavenie a ozdravovať nemocničnú infraštruktúru. Našim dlhodobým cieľom je zlepšovať dostupnosť a efektivitu diagnostiky a liečby pacientov. Veríme, že včasnou diagnostikou a správne zvolenou liečbou, za pomoci najmodernejších medicínskych prístrojov, dokážeme pacienta liečiť rýchlejšie a zvyšujeme tým šance na jeho úplné vyliečenie.

Zistiť viac

Vytvárame liečivé prostredie

Vieme, že pre pacientov je nesmierne dôležité liečiť sa v príjemnom a modernom prostredí, ktoré zodpovedá štandardom 21. storočia. Na Slovensku sú pekné nemocnice s príjemným liečivým prostredím skôr výnimkou ako pravidlom. My sa však snažíme tento neželaný trend zvrátiť, pretože nám záleží na tom, aby sme pacientovi jeho hospitalizáciu čo najviac spríjemnili a aby sa naši zamestnanci počas starostlivosti o pacienta cítili komfortne. Je preukázané, že pacient sa v príjemnom liečivom prostredí zotaví oveľa rýchlejšie.

Zistiť viac

Digitalizujeme

V našich zdravotníckych spoločnostiach sa nám podarilo zrealizovať viacero úspešných projektov, ktoré z nás spravili lídra v digitalizácii. Tieto projekty boli revolučné nielen pre nás, ale aj pre celý sektor zdravotníctva. Vyvinuli sme napríklad aplikácie, ktoré zjednodušujú komunikáciu medzi lekárom, lekárňou, pacientom a poisťovňou.

Zistiť viac

Ceníme si prácu našich zdravotníkov

Sme si vedomí, že bez šikovných lekárov a sestier sa nám slovenské zdravotníctvo zlepšiť nepodarí. Musíme preto bojovať o každého jedného z nich, aby uverili tomu, že zmena k lepšiemu je možná a že sa začala už dnes. Naším cieľom je preto motivovať ich k profesijnému rozvoju a poskytnúť im možnosti dodatočného vzdelávania, či podporiť ich inovatívne projekty prostredníctvom grantových programov.

Zistiť viac

Podporujeme projekty, ktoré majú zmysel

Nadácia Penta v spolupráci s našimi zdravotníckymi spoločnosťami podporuje dobročinné projekty záujmových združení či ľudí v núdzi. Chceme, aby sa prostredníctvom zmysluplného projektu dostalo pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú a aby sme prostredníctvom našich grantových programov zlepšili životy ľudí v núdzi, podporili mladé talenty či spríjemnili pacientom pobyt v nemocnici. Na podporu dobročinných projektov sme vynaložili už niekoľko miliónov eur a so zmysluplnou pomocou pokračujeme aj naďalej.

Zistiť viac