„Som hrdá na Ukrajincov, ako bránia našu krajinu“

V našich nemocniciach pracujú desiatky lekárov a sestier z Ukrajiny. Spolu s ich rodinami a blízkymi dnes veľmi ťažko prežívajú neospravedlniteľnú vojnu v ich krajine. Tá vyhnala za hranice stovky tisíc ľudí, ktorí dnes hľadajú pomoc aj na Slovensku. Nielen tú humanitárnu, ale aj zdravotnú.

Aj preto sú naše Nemocnice Svet zdravia pripravené poskytnúť utečencom z Ukrajiny akútnu zdravotnú starostlivosť úplne bezplatne a to bez ohľadu na ich azylový status. Zároveň sme pripravení ukrajinským zdravotníkom utekajúcim pred vojnou ponúknuť aj pracovné miesto v našich nemocniciach. V najbližšom období by sa, okrem iného, mala dôležitou témou stať aj problematika uznávania vysokoškolských diplomov a nadväzujúca legislatíva, ktorá dnes, žiaľ, výrazne znižuje šance zdravotníkov z Ukrajiny či iných krajín vykonávať prácu, na ktorú majú odborné vzdelanie a potrebnú atestáciu.

V emotívnom videu a v rozhovore s ukrajinskými zdravotníkmi, ktorí pracujú v našich nemociach na východe Slovenska, sa dozviete nielen viac o problémoch spojených s touto legislatívou, ale aj o tom, ako dnes prežívajú aktuálnu situáciu a čo odkazujú tým, ktorí dnes bojujú za ich krajinu.

 

Juraj Bazár

Riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov

 

Ako vnímate súčasnú situáciu – vojnu na Ukrajine?

Súčasnú situáciu vojny na Ukrajine vnímam z pohľadu lekára a riaditeľa nemocnice predovšetkým ako jednu veľkú humanitárnu katastrofu. Samozrejme pohľad na dianie na Ukrajine je oveľa širší. Pre mňa ako človeka a obyvateľa tejto krajiny je šokujúcim faktom, že v 21. storočí môže v Európe a v našej blízkosti dôjsť k tak závažnému vojenskému konfliktu. Myslím si, že mnohí z nás by tomu pred krátkym časom, možno pred desiatimi dňami neboli verili.

Čo to môže spôsobiť v našich nemocniciach?

Dopad tohto vojnového konfliktu na naše nemocnice môže vo viacerých rovinách. Tá prvá sa môže týkať prípadného odchodu ukrajinských zdravotníkov z našich nemocníc v rámci všeobecnej mobilizácie, kedy by museli odísť bojovať na Ukrajinu. Druhá rovina, s ktorou musíme počítať, a niektoré nemocnice jej čelia už dnes, je veľký prísun pacientov – utečencov z Ukrajiny. Na tento scenár sa naše nemocnice pripravujú. Ide predovšetkým o nemocnice na východe Slovenska, teda v blízkosti ukrajinských hraníc. Tretím dopadom, ktorý vojna na Ukrajine môže znamenať, je práve prísun nových zdravotníkov z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú u nás zostať a pracovať.

Sme pripravení poskytnúť Ukrajincom zdravotnú starostlivosť?

Môžem deklarovať, že naše nemocnice sú pripravené podať akútnu zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorí z dôvodu vojny na Ukrajine museli opustiť svoju vlasť. Túto zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať samozrejme bez nároku na akékoľvek platby zo strany vojnových utečencov, teda úplne bezplatne, bez ohľadu na ich azylový status.

Prijali sme doteraz nejakých pacientov z Ukrajiny?

Od začiatku vojnového konfliktu boli v rámci našej siete nemocníc a polikliník prijatí a ošetrení aj ukrajinskí pacienti. V Nemocnici s poliklinikou v Trebišove sme však zatiaľ nemali žiadnych pacientov z Ukrajiny, ani čo sa týka ambulantného vyšetrenia, ani v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Koľko zdravotníkov z Ukrajiny zamestnáva sieť nemocníc Svet zdravia a ProCare?

Naša sieť zamestnáva desiatky zdravotníkov z Ukrajiny. V tejto chvíli neviem povedať úplne presné číslo, ale určite pôjde o trojciferné číslo. Takže viac ako 100.

Prečo by malo Slovensku záležať na tom, aby sa zjednodušil proces uznávania diplomov a akreditácie ukrajinských zdravotníkov?

Slovensku by malo záležať na tom, aby sa zvýšil prísun zdravotníkov nielen z Ukrajiny, ale vo všeobecnosti z tretích krajín. Hlavným dôvodom je závažný nedostatok zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekárov, ale aj v rámci ošetrovateľského zdravotného personálu. Tento problém je dlhodobý a pravdepodobnosť, že by sa vyriešil sám, v krátkom čase a z vlastných zdrojov je veľmi malá. Musela by nastať situácia, že školy lekárskych fakúlt alebo ošetrovateľských štúdií by ukončilo väčšie množstvo absolventov, ktoré by pomohlo tento problém riešiť. Inými slovami, Slovensko, je tak ako mnohé iné krajiny odkázané na to, aby prijímalo absolventov zdravotníckych odborov aj z tretích krajín.

Hlásia sa k nám do nemocníc aj nejakí zdravotníci z Ukrajiny – vojnoví utečenci?

Do našej nemocnice sa od začiatku vojnového konfliktu prihlásili dve lekárky z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou v ich krajine. Momentálne sme s nimi v kontakte a riešime všetky formality, vrátane ich statusu dočasného útočiska a všetky ďalšie náležitosti, aby sme týchto kolegov mohli prijať čím skôr.

Viktoriia Serbylo

Zdravotnícka asistentka v Nemocnici Svet zdravia Trebišov

 

Ako vnímate súčasnú situáciu – vojnu na Ukrajine?

Súčasnú situáciu na Ukrajine vnímam veľmi ťažko, pretože tam máme v podstate celú našu rodinu, aj v  častiach, kde sú teraz obrovské boje, ako Kyjev, Odesa a Charkov. Dokonca máme rodinu aj v Rusku. Takže je to pre celú rodinu veľmi zložitá situácia, ktorú prežívame veľmi ťažko.

Kedy ste prišli žiť a pracovať na Slovensko?

Na Slovensko som prišla pracovať v roku 2010, kedy som nastúpila na detské oddelenie a pracujem tu doteraz.

Je pre ukrajinských zdravotníkov jednoduché nájsť si u nás prácu a získať licenciu?

Pre ukrajinských zdravotníkov je momentálne jednoduché nájsť si na Slovensku prácu, pretože je tu málo zdravotníkov, ale ohľadom uznania licencie to na Slovensku nie je jednoduché.

Čo by ste odkázali Ukrajincom, ktorí dnes statočne bojujú za svoju krajinu?

Patrí im obrovské ďakujem za to, že ochraňujú náš domov a našu rodinu, sláva Ukrajine! Som na nich veľmi hrdá.

Ivan Serbaylo

Lekár na pediatrickej JIS v Nemocnici Svet zdravia Trebišov

 

Ako vnímate súčasnú situáciu – vojnu na Ukrajine?

Súčasnú vojnovú situáciu na Ukrajine vnímam ako veľmi zlú. Už týždeň sa na Ukrajine ničia objekty občianskej infraštruktúry a prebiehajú tam ťažké boje. Celý náš národ bojuje a bráni sa útoku agresie iného štátu veľmi statočne.

Kedy ste prišli žiť a pracovať na Slovensko?

Žiť a pracovať na Slovensko som prišiel v roku 2009, moja manželka v roku 2010.

Je pre ukrajinských zdravotníkov jednoduché nájsť si u nás prácu a získať licenciu?

Pre ukrajinských zdravotníkov je dosť ľahké nájsť si zamestnanie na Slovensku, vzhľadom na to, že je tu nedostatok zdravotníkov. Je ale trochu problém s uznávaním diplomov.

Mal by sa prístup Slovenka k zdravotníkom z Ukrajiny či iných krajín zmeniť? V čom?

Prístup k zdravotníkom z Ukrajiny, alebo všeobecne z tretích krajín, by sa mal zmeniť vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne na Slovensku je. Ešte stále bojujeme s covidom, teraz čelíme aj ďalším výzvam a zdravotníci z Ukrajiny by nám mohli byť v nemocniciach a celkovo v zdravotníctve veľmi nápomocní. Podľa mňa by bolo potrebné zmeniť a zjednodušiť spôsob uznávania diplomov a pomôcť zdravotníkom v úvodnej fáze, kedy len začínajú pracovať a kým sa naplno zapoja do zdravotníckeho systému.

Čo by ste odkázali Ukrajincom, ktorí dnes statočne bojujú za svoju krajinu?

Veľká vďaka každému kto bráni, kto stojí na hraniciach, kto bojuje s agresorom. Chcem len dodať, tak po ukrajinsky, sláva Ukrajine!

Gyvrylko Nazar

Lekár úrazovej chirurgie v Nemocnici Svet zdravia Michalovce

 

Ako vnímate súčasnú situáciu – vojnu na Ukrajine?

Súčasnú situáciu na Ukrajine vnímam veľmi zle. Je to veľmi nepríjemná až bolestivá vec. Je to vojna v krajine, v ktorej som sa narodil a vyrástol. V štáte, kde je moja rodina, príbuzní a strašne veľa kamarátov. Sledujem noviny a pozerám videá ako ruské vojská a armáda ničia nemocnice, lekárne, detské domovy, školy a škôlky. Zomierajú stovky ľudí a ani presne nevieme, koľko je zranených. Je to veľmi ťažké. Nedokážem si predstaviť situáciu, že niekde napríklad býva rodinka s deťmi, ktoré chodia do školy alebo škôlky. Majú svoj vlastný  dom a v 21. storočí niekto príde a zaútočí na ich vlasť. Zničia im dom, manžel musí ísť bojovať, pretože musí brániť svoju krajinu, a manželka si vezme základné veci a nejaké peniaze a s deťmi utekajú do iného štátu…

Chystáte sa vy alebo nejakí vaši blízki z Ukrajiny, ktorí žijú na Slovensku, narukovať?

Mám veľmi veľa kamarátov, ktorí teraz nastupujú do vojska a idú brániť náš štát. Ja som lekár, takže neviem povedať či by som mohol byť v boji nápomocný, keďže na to nie som ani školený. No keby som bol potrebný ako lekár traumatológ, tak by som pravdepodobne šiel.

Kedy ste prišli žiť a pracovať na Slovensko?

Na Slovensku bývam takmer päť rokov, z toho štyri roky pracujem ako traumatológ v Michalovciach na oddelení úrazovej chirurgie.

Je pre ukrajinských zdravotníkov jednoduché nájsť si u nás prácu a získať licenciu?

Pre Ukrajincov, ktorí si urobia skúšky a uznajú im diplom lekára na území Slovenskej republiky, bude pomerne ľahké nájsť si prácu. Netvrdím, že to bude práca vo veľkých fakultných nemocniciach ako napríklad v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, ale určite takýchto lekárov príjmu v nemocniciach v Lučenci, Rimavskej sobote, Rožňave, Revúcej, Svidníku, Trebišove, Vranove nad Topľou alebo Humennom.

Mal by sa prístup Slovenka k zdravotníkom z Ukrajiny či iných krajín zmeniť? V čom?

Najprv treba zlepšiť podmienky pre slovenských lekárov, aby mali záujem ostať pracovať na Slovensku a aby neodchádzali do zahraničia, či už do Českej republiky alebo Nemecka. Ja si myslím, že teraz Slovensko vystupuje ako oveľa väčší brat pre Ukrajinu než Rusko, takže určite bude nejaká podpora aj zo strany Slovenska, aby sa lekári dostali na Slovensko a mohli tu pracovať.

Čo by ste odkázali Ukrajincom, ktorí dnes statočne bojujú za svoju krajinu?

Bratia a sestry držte sa, sláva Ukrajine!

Osobitne by som chcel veľmi pekne poďakovať Slovensku ako štátu a všetkým jeho občanom. Osobitne každému človeku za pomoc utečencom z Ukrajiny. Ďakujeme.