Nemocnice Svet Zdravia sú pripravené poskytovať starostlivosť covid pacientom aj akútnym prípadom

Napriek zmenám, ktoré nastali v súvislosti s pandémiou, poskytujú nemocnice Svet zdravia aj naďalej akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako sú urgentné operácie či pôrody. Preto je nesmierne dôležité, aby boli pacienti maximálne chránení a bolo o nich čo najlepšie postarané.

Vďaka 15 miliónom EUR, ktoré sme vynaložili na boj s koronavírusom, sme v krátkom čase mohli zabezpečiť výbornú pripravenosť našich nemocníc a dostatok ochranných pomôcok pre zdravotníkov v prvej línii.

V nemocnici Svet zdravia Topoľčany sme napríklad zredukovali niektoré lôžkové oddelenia a navýšili počet lôžok v novom COVID oddelení, aby pacienti s koronavírusom neprichádzali do kontaktu so zvyškom nemocnice a neohrozili tak akútnych pacientov.

Pozrite si, ako je topoľčianska nemocnica pripravená na koronavírus, a akými zmenami si musela prejsť:

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.