Najmodernejšie technológie v Nemocnici Bory

Nová Nemocnica Bory bude najmodernejšou nemocnicou na Slovenku a to nielen vďaka svojej architektúre či medicínskym procesom, ale aj vďaka najmodernejšiemu technologickému vybaveniu. Medzi hlavné benefity pre pacientov tak budú patriť vyššia kvalita diagnostiky a liečby, či kratšie čakacie lehoty. Z pohľadu zdravotníckeho personálu zase zabezpečia moderné technológie neporovnateľne vyššiu efektivitu a komfort práce.

Inšpirácia pri zavádzaní procesov a výbere medicínskeho vybavenia pochádza z nemocníc v západnej Európe a  keďže vývoj moderných technológií je veľmi rýchly, na Slovensku budú dostupné tie najnovšie práve v Nemocnici Bory. Celková investícia do technologického vybavenia predstavuje sumu približne 50 miliónov eur.

Da Vinci

Simuluje pohyby ľudských rúk v tele pacienta

Pre pacientov bude dostupná aj roboticky asistovaná chirurgia, vykonávaná prístrojom Da Vinci. Ide o najvyšší stupeň miniinvazívnej chirurgickej liečby mnohých onkologických diagnóz v prípade napríklad brušnej, hrudnej alebo ústnej dutiny.

Najmodernejší laparoskopický systém Da Vinci je ovládaný operátorom cez ovládaciu konzolu a simuluje pohyby ľudských rúk v tele pacienta. Operátor sleduje obraz pomocou kamery a cez malé vpichy v tele tak dokáže vykonávať samotný zákrok veľmi precízne, bez poškodenia okolitého tkaniva. Klinické výsledky ukázali, že takto precízne vykonaná operácia skracuje dobu hospitalizácie a znižuje riziko trvalých následkov či iných komplikácií a zabezpečuje skorší návrat pacienta do aktívneho života.

Lineárny urýchľovač Harmony

Štvrtý na svete

Radiačná onkológia sa v Nemocnici Bory nachádza na prvom podzemnom podlaží. V dvoch špeciálnych miestnostiach so stenami z betónu hrúbky viac ako jeden a pol metra nájdete pri otvorení Nemocnice Bory na jar 2023 umiestnené dva unikátne lineárne urýchľovače.

Jedným z nich je lineárny urýchľovač Harmony, ktorý je svetovou novinkou. Prístroj bol uvedený na trh len koncom roka 2020. Nemocnica Bory je  štvrtá nemocnica na svete, ktorá si ho objednala.

Prístroj sa rovnako ako CyberKnife vyznačuje vysokou presnosťou ožarovania, takže nádor je zacielený vysokou dávkou žiarenia, zatiaľ čo poškodenie okolitých zdravých tkanív je minimálne. Liečba je tak rýchlejšia, efektívnejšia a šetrnejšia. Lineárne urýchľovače doplní moderné rádiologické vybavenie. Pôjde napríklad o CT simulačné prístroje, ktoré umožnia lekárom a fyzikom vytvoriť 3D model onkologického pacienta potrebný na prípravu ožarovacieho plánu, mamografy, RTG a CT prístroje, MRko či Cathlaby – moderné endovaskulárne katetrizačné sály. Okrem toho budú mať lekári k dispozícii aj PET/CT – pozitrónovú emisnú tomografiu či SPECT/CT prístroj.

CyberKnife

Ožaruje nádory s vysokou mierou presnosti

Druhým unikátnym lineárnym urýchľovačom na pracovisku radiačnej onkológie je veľmi špecifický robotický prístroj Cyber Knife, tzv. kybernetický nôž, určený na liečbu onkologických ochorení. Kybernetický nôž dokáže nádor ožiariť s vysokou mierou presnosti, čím chráni okolité zdravé tkanivá. To umožňuje dodávanie vyšších dávok žiarenia. Podávaním vyšších dávok môže pacient dokončiť svoju liečbu za niekoľko sedení namiesto týždňov dennej liečby.

CyberKnife je dobrou voľbou pre liečbu nádorov, ktoré sa môžu pohybovať, keď človek napríklad dýcha. Ide napríklad o nádory pľúc, určité nádory pečene alebo obličiek, nádory, ktoré sa pohybujú v dôsledku zmien v plnení čriev alebo močového mechúra – napríklad nádor prostaty a pankreasu. CyberKnife sa tiež používa na liečbu nádorov v mozgu alebo chrbtici ako alternatíva k chirurgickému zákroku alebo invazívnejšej liečbe ožarovaním.

CyberKnife v Nemocnici Bory je unikátom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Prístroj sa dnes využíva iba v štyroch nemocniciach na svete. Pacienti s určitým typom onkologických diagnóz tak už nebudú musieť dochádzať za liečbou do zahraničia.

CT prístroje SOMATOM

Kvalitné snímky pri nízkej radiačnej záťaži

Prístroje SOMATOM go.Sim a SOMATOM go.Top sú unikátne diagnostické systémy počítačovej tomografie, tzv. CT prístroje. Vyznačujú sa vysokou kvalitou snímok pri nízkej radiačnej záťaži na pacienta. Sú vybavené softvérom na báze umelej inteligencie, pokročilými algoritmami, vďaka ktorým je kontrast mäkkých tkanív vyšší.

SOMATOM go.Sim je najnovšia generácia CT simulátora, ktorý má ako jediný na trhu integrovaný laserový systém priamo v oválnom portáli samotného zariadenia. Prístroj je dokonca možné ovládať prostredníctvom tabletu. Moderné CT prístroje umožňujú zdravotníkom  pracovať efektívnejšie a zvyšovať kvalitu diagnostiky.

Biograph Vision

Včasná diagnostika

Biograph Vision 450 od spoločnosti Siemens Healthineers je revolučný prístroj v oblasti diagnostického zobrazovania, ktorý je dizajnovaný tak, aby prekonal limity priestorového a časového rozlíšenia.

Lekárom poskytuje konzistentnú kvantitatívnu presnosť aj vďaka jedinečnej digitálnej polovodičovej technológii SiPM detektorov. Vďaka mimoriadnej kvalite zobrazenia a vysokej rozlišovacej schopnosti je prístrojom možné zaznamenať aj nádorové ložiská v tých najrannejších štádiách. Práve skorá diagnostika je kľúčová, keďže zvyšuje šance na vyliečenie pacienta a poskytuje možnosť kontroly účinnosti liečby.

Biograph Vision zároveň rýchlym a presným skenovaním nielen skracuje čakacie lehoty, ale skracuje aj dobu, počas ktorej je pacient vystavený radiačnej záťaži. Diagnostika je tak pre pacienta šetrnejšia.

Aquilion ONE

CT s dizajnom zameraným na pacienta

Jedným z inštalovaných CT prístrojov v Nemocnici Bory je aj CT od spoločnosti Canon Medical Systems Corporation Aquilion ONE/GENESIS Edition.

Ide o CT prístroj so špičkovým priestorovým rozlíšením a skenovaním so zníženými dávkami žiarenia. Toto CT disponuje jedinečnou umelou inteligenciou, ktorá využíva neurónové siete na rekonštrukciu obrazov, takže tie sú potom ostré, jasné a zreteľné. Prístroj tak generuje snímky s mimoriadne viditeľnými detailmi.

Ďalšou prednosťou prístroja je možnosť naklonenia portálu tak, že umožňuje skenovanie pod uhlom v požadovanej rovine čítania, čím sa žiarenie vyhýba rádiosenzitívnym orgánom.

ARTIS icono

Najnovšia technológia v liečbe pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami

Na Slovensku trpí vyše polovica ľudí nad 40 rokov niektorou z kardiovaskulárnych ochorení. Choroby srdca a ciev patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia. Aj preto bude jednou z priorít novej nemocnice vybudovať kvalitný Kardiovaskulárny program.

Lekári budú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení využívať najnovšiu stacionárnu operačnú RTG zobrazovaciu technológiu – angiograf ARTIS icono od spoločnosti Siemens Healthineers.

Prístroj prispeje k rýchlemu a spoľahlivému určeniu diagnózy, vďaka čomu sa lekári budú môcť rozhodnúť rýchlejšie, presnejšie a zvoliť vhodnú liečbu pri záchrane života pacienta.

Mammomat Inspiration

Precízna diagnostika pre všetky pacientky

Mamografický prístroj Mammomat Inspiration poskytuje mimoriadnu kvalitu obrazu s použitím čo najnižšej dávky žiarenia, ktorú si upravuje automaticky na základe individuálnych potrieb pacientky.

Vďaka jedinečným výhodám spĺňa všetky špecifické nároky mamografie pre zabezpečenie prvotriednej diagnostiky. Mammomat Inspiration umožňuje aj pokročilé zobrazenie tomosyntézou, ktorá vytvára trojrozmerné zobrazenie prsníka s vysokým rozlíšením pre precíznu diagnostiku.

Moderné röntgenové systémy

Ľahký prístup k pacientovi priamo na lôžku

Špičkové, diaľkovo ovládateľné skiaskopické a rádiografické prístroje Ysio Max a LUMINOS Lotus Max, poskytnú zdravotníckemu personálu vysokokvalitné výsledky zobrazenia. Pacientom zároveň poskytnú vysoký komfort a pohodlie. Intuitívne SMART riešenia tak zaisťujú nielen užívateľský komfort, ale aj efektívnu prevádzku.

Prístroj MOBILETT Elara Max poskytuje nový štandard v oblasti  mobilného röntgenového zobrazovania. Vysoká kvalita obrazu prispieva ku kvalitnej diagnostike a vďaka plynulej manévrovateľnosti a flexibilnému umiestneniu RTG žiariča je uľahčený jeho prístup k pacientovi priamo na lôžku.

Strategická zmluva so Siemens Healthineers

V rámci technologického vybavenia uzavrela Nemocnica Bory strategické partnerstvo so spoločnosťou Siemens Healthineers v hodnote vyše 30 miliónov eur, ktoré zabezpečí, že nemocnica bude mať k dispozícii najmodernejšie rádiologické vybavenie. Siemens Healthineers sa zároveň zaviazal, že v priebehu 15 rokov zabezpečí servis, pravidelný upgrade a výmenu vyše 20 typov zariadení a bude poskytovať komplexné služby vrátane vzdelávania a dodávok softvérových riešení. Ide o jedinečné partnerstvo v stredoeurópskom regióne.

Cieľom strategického partnerstva je znížiť technologické riziko pre Nemocnicu Bory,  zefektívniť celkové prevádzkové náklady a procesy, uľahčiť digitálnu konektivitu a zabezpečiť, aby zobrazovacie zariadenia neustále spĺňali prísne štandardy odvetvia.

Liekový robot

Pomáha odbremeniť sestry od rutinnej agendy

Lieky pre pacientov v nemocniciach bežne pripravovali na jednotlivých oddeleniach sestry, ktoré tablety a kapsule manuálne ukladali do liekoviek. Sestry tak venovali veľa času rutinnej práci, ktorý by inak mohli venovať starostlivosti o pacientov. Ako prví na Slovensku sme preto v našich nemocniciach Svet zdravia v Michalovciach, Trebišove a v Nemocnici Bory vybudovali modernú centrálnu prípravovňu liekov,  ktorá nielenže uľahčí prácu zdravotníkom, ale zásadne prispeje k zvyšovaniu bezpečnosti pacientov. Liekový  robot dokáže za hodinu zabaliť až 3 600 jednotlivých liekov a z jeho výhod budú benefitovať ako pacienti, tak aj personál.

Robot pripravuje jednotlivé dávky liekov na základe elektronického predpisu od lekára a tie následne balí do balíčkov s unikátnym čiarovým kódom. Proces prípravy podlieha niekoľkým stupňom kontroly. Od prvého, ktorý spočíva v tom, že sa zásobníky napĺňajú na základe 2D kódov, prípadne čiarových EAN kódov originálnych balení liekov, až po posledný, kedy sa obsah výsledných balíčkov odfotí a jednotlivé tablety porovnajú s predlohovými snímkami v databáze. Predtým, než sestra podá pacientovi liek, zosníma identifikačný kód na náramku pacienta a identifikačný kód balíčka. Tým je zaručené, že danému pacientovi bol podaný správny liek, v správnej dávke a v správnom čase. Kontrolou zároveň eliminujeme riziko chybovosti, čím sa významne zvyšuje bezpečnosť pacienta.

Najmodernejšie technológie budú v Nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov, ktorí to budú potrebovať, bez rozdielu. Zdravotná starostlivosť bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že pre absolvovanie akéhokoľvek výkonu bude pacientovi stačiť len preukaz poistenca.


Viac o moderných technológiách sa dozviete aj v našom Penta Podcaste, ktorého hosťom bol Milan Marinčák – Medicínsko-technický manažér Nemocnice Bory. Milan je vyštudovaný lekár a niekoľko rokov pôsobil ako chirurg v spišskonovoveskej nemocnici. V roku 2018 začal pracovať na projekte novej nemocnice, kde má spolu so špecialistami za úlohu vybrať tie najvhodnejšie technológie.