Mýty a fakty o Pente v zdravotníctve

Ako je to v skutočnosti?

Mýty a fakty

Je zdravotná starostlivosť poskytovaná v našich nemocniciach zadarmo?

ÁNO

Mýty a fakty

Mení súkromný investor nemocnice na kvalitné a efektívne zariadenia?

ÁNO

Mýty a fakty

Sú súkromné zdravotné poisťovne prínosom pre pacienta?

ÁNO

Je zdravotná starostlivosť poskytovaná v našich nemocniciach zadarmo?

ÁNO

Mení súkromný investor nemocnice na kvalitné a efektívne zariadenia?

ÁNO

Sú súkromné zdravotné poisťovne prínosom pre pacienta?

ÁNO

Prevyšujú naše investície do zdravotníctva náš zisk?

ÁNO

Je Penta dominantným hráčom v zdravotníctve?

NIE

Je krížové vlastníctvo v zdravotníctve benefitom pre pacienta?

ÁNO

Zneužívame svoje postavenie v zdravotníctve?

NIE

Platíme dane na Slovensku?

ÁNO

Vytiahli sme 400 miliónov eur zo slovenského zdravotníctva?

NIE

Vlastní Penta medicínske laboratória?

NIE