Ďakujeme všetkým zdravotníkom, ktorí pomáhajú Slovensku zvládnuť náročné časy

Pre mnohých to nie je len práca, ale poslanie, ktoré každý lekár, sestra, farmaceut či iný člen zdravotníckeho tímu vykonáva s veľkým odhodlaním a ochotou pomáhať.

Vďaka prípravám, opatreniam a vysokému pracovnému nasadeniu to pre túto chvíľu vyzerá, že Slovensko dokázalo prvú vlnu epidémie zvládnuť.

A za to patrí veľká vďaka aj všetkým zdravotníkom z Nemocnice Svet zdravia a polikliník ProCare a.s., všetkým farmaceutom z Lekáreň Dr.Max a taktiež aj zamestnancom Dôvera zdravotná poisťovňa, pretože aj oni stáli a stále stoja v prvej línii a sú pripravení pomáhať.

Ďakujeme!

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.