Nadácia Penta je hrdým partnerom projektu rómskych Babíc

Vilčurňa, Smižany, Rudňany, Markušovce a Hrabušice. To sú obce, v ktorých sa aj vďaka podpore a pomoci Nadácie Penta realizuje projekt MISIA 1000 – Babice. Nie je náhoda, že sú všetky situované v okolí nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi. Ide totiž o projekt rómskych babíc – asistentiek vo vylúčených komunitách na východe Slovenska, ktorý Nadácia Penta spustila v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.

Projekt MISIA 1000 sa zameriava na kľúčových 1 000 dní od počatia dieťaťa. V tomto období sa dá, vďaka životospráve, budovaniu rodičovských zručností a návykov u dieťaťa, pozitívne ovplyvniť celoživotné zdravie detí. Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené dobrovoľníčky, tzv. babice. Babice šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou, neraz aj s pôrodom a následnou starostlivosťou o novorodenca a batoľa.

Príprava a podpora budúcich mamičiek, zvyšovanie ich informovanosti a záujmu pozitívne ovplyvňujú ich situáciu a v konečnom dôsledku aj zdravie bábätka. Prípady nemilých skúseností v pôrodniciach sú mnohokrát dôsledkom vzájomného nedorozumenia spôsobeného jazykovou bariérou, či sociálnymi a spoločenskými odlišnosťami. Priama angažovanosť žien z komunít a zdravotníckeho personálu však vytvára priestor pre individuálny prístup a prekonávanie bariér. V projekte pôsobia ženy – babice, ktoré pochádzajú z vybranej lokality a sú motivované pomôcť svojej komunite „zvnútra“.

Vďaka špecializovanému vzdelávaniu sú babice schopné sprostredkovať nevyhnutné informácie pre zdravie a starostlivosť tehotnej ženy, novorodenca a dieťa do 3 rokov s ohľadom na reálne možnosti konkrétnych rodín. Babice sú nositeľom i nástrojom zmeny. Vytvárajú mosty a priestor pre dialóg, prostredníctvom osvety a osobným príkladom môžu meniť pohľad komunity a jednotlivcov na vnímanie zdravia.

Ide o efektívny spôsob ako pomôcť ťažko prístupným komunitám zvnútra. Marginalizované komunity využívajú zdravotnú starostlivosť výrazne podpriemerne v porovnaní s majoritnou populáciou a dostupnosť zdravotníckych zariadení, obzvlášť gynekologických ambulancií, je problémová. Generačná chudoba, spoločenská a geografická segregácia si pýtajú svoju daň.

„V prostredí marginalizovaných rómskych komunít, kde život ovplyvňuje generačná chudoba, je uplatňovanie vhodnej prenatálnej a postnatálnej starostlivosti veľmi ťažké. Napriek tomu, že matky chcú pre svoje dieťa to najlepšie, nie vždy majú potrebné vedomosti, informácie a potrebnú podporu. Preto nás veľmi teší, že vďaka projektu Misia1000, prostredníctvom babíc, môžeme pomáhať práve na týchto miestach,“ hovorí Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.

Od začiatku projektu babice vykonali približne 1200 intervencií, vybudovali si dobrú reputáciu a stali sa osobou, na ktorú sa klientky s dôverou obrátia. „Sme vďační, že vďaka spolupráci s Nemocnicou Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi, môžu babice pomáhať aj na oddeleniach a pomáhať stavať mosty cez priepasti, ktoré vyhĺbila segregácia a generačná chudoba. Teší nás, že svojou mravenčou prácou, vnášajú babice do svojej komunity i našej spoločnosti potrebnú zmenu, ktorú je možné pozorovať,“ dodáva.

Nadácia Penta finančne podporuje projekt rómskych babíc – zdravotných asistentiek vo vylúčených a znevýhodnených komunitách na východe Slovenska už piaty rok a na projekt doposiaľ darovala takmer 100-tisíc eur. Projekt bol minulý rok nominovaný aj na prestížnu medzinárodnú cenu Sozial Marie 2021. Je to nominácia za sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom z piatich krajín. Je zároveň najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe.

 

Viac o projekte Misia 1000 sa dozviete v našom Penta Podcaste, ktorého hostkou bola Magdaléna Rothová – riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC):Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.