Nezostali doma. Dobrovoľníci z radov medikov pomáhajú v nemocniciach Svet zdravia

V začiatkoch pandémie oslovili Nemocnice Svet zdravia medikov z lekárskych fakúlt so žiadosťou o pomoc v boji s koronavírusom…

Na výzvu zareagovalo viac ako 260 dobrovoľníkov, ktorí sa postavili do prvej línie a svoj voľný čas vymenili za pomoc v triážnych pracoviskách pred nemocnicami, pri odberoch vzoriek či usmerňovaní pacientov.

Rožňavskej nemocnici podali pomocnú ruku aj miestni obyvatelia a stánok Deaf Kebab Rožňava, ktorí našim zdravotníkom a dobrovoľníkom poskytli jedlo, kávu či vlastnoručne ušité rúška.

Všetkým, ktorí našim zdravotníkom v tejto neľahkej situácií pomohli patrí veľká vďaka.