Penta

Ako sme zlepšovali zdravotníctvo v roku 2021?

Dostupnosť, modernizácia, kvalitná starostlivosť a miliónové investície. Napriek tomu, že bol uplynulý rok v zdravotníctve opäť značne ovplyvnený pandémiou, nepoľavili sme. Práve naopak. Ohliadnite sa s nami za rokom 2021, za obdobím, kedy sme pokračovali v napĺňaní našej dlhodobej ambície zlepšovať zdravotníctvo na Slovensku.

Penta

Ako pomáhame Ukrajine?

V posledných dňoch sme svedkami udalostí, ktoré v našej časti Európy nemajú takmer 80 rokov obdoby. Neospravedlniteľná agresia vedie k humanitárnej katastrofe, ktorej obeťami budú nevinní ľudia. Preto sme sa ako Penta, v spolupráci s našimi spoločnosťami rozhodli pomôcť a zmierniť tak utrpenie ukrajinského obyvateľstva. V prvej vlne pomoci venujeme na pomoc Ukrajine finančnú a materiálnu pomoc v hodnote viac ako 1 milión EUR. K tejto sume pribudnú aj finančné dary zo zamestnaneckých zbierok, v ktorých sa len za pár dní vyzbieralo viac ako 110 000 EUR.

Penta

Grant Nadácie Penta pomáha už 6 rokov a motivuje zamestnancov k dobročinnosti

Zamestnanecký Grant Nadácie Penta vznikol v roku 2015 a za šesť rokov svojej existencie podporil viac ako 150 dobročinných projektov zamestnancov skupiny Penta a prerozdelil viac ako 150 tisíc eur tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Penta

Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 2% z jej tržieb. Tento zisk ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva.