V trebišovskej nemocnici pomáha pri liečbe pacientov s psychickou poruchou virtuálna realita

Natrhať desať bobúľ, pozbierať drevo do ohniska či sadnúť si na deku a pri padajúcej hviezde z nočnej oblohy si niečo zaželať. Nemocnica Svet zdravia Trebišov pomáha pri liečbe pacientov na psychiatrickom oddelení inovatívnym spôsobom – pomocou interaktívnej virtuálnej reality.

Spoločnosť Deutsche Telekom vytvorila pre trebišovskú nemocnicu aplikáciu Cognity Care. Tá oproti iným podobným aplikáciám pacienta vyzýva, aby sa pohyboval v priestore a dáva mu úlohy na interakciu s virtuálnym prostredím. Už úvodné skúsenosti dokazujú priaznivý efekt tejto metódy, ktorou je podporovaná štandardná terapia pacientov, a to najmä v oblasti exekutívnych funkcií. Prostriedky na realizáciu projektu v hodnote 8350 eur získala nemocnica z grantu Nadácie Penta.

„Pacienti s psychickými poruchami si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a aj my sa preto snažíme hľadať stále nové prístupy, ako im čo najefektívnejšie pomôcť. Pred dvoma rokmi sme napríklad začali s kanisterapiou a pacienti tak majú možnosť absolvovať svoju terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. Už dlhšie tiež pracujeme s rôznymi formami virtuálnej reality a nová interaktívna aplikácia, ktorá je jedna z prvých podobných na Slovensku, je ďalším krokom, ktorým sa môžeme posunúť vpred a skvalitniť liečbu psychiatrických pacientov,“ povedal Juraj Bazár, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov.

„Za posledný rok a pol sa asi každému z nás potvrdilo, že zdravie je prvoradé. V našej spoločnosti je preto jednou z hlavných oblastí, na ktoré sa zameriavame z pohľadu IT, práve oblasť zdravotnej starostlivosti. Aplikácia Cognity Care je toho dôkazom. Verím, že ňou prispejeme k zlepšeniu kognitívnych zručností pacientov, k rozbehu inovácií v tejto sfére, a tiež pomôžeme personálu oddelení psychiatrie v organizácii práce s pacientmi,“ poznamenal Juraj Girman, konateľ spoločnosti Deutsche Telekom IT&Telecommunications Slovakia.

 

Pacienti v aplikácii často prekonajú samých seba

Novovytvorená aplikácia Cognity Care je na Slovensku unikátna najmä svojou interakciou. Iniciátor projektu je psychológ Richard Bodnár z psychiatrického oddelenia trebišovskej nemocnice, ktorý má dlhodobé skúsenosti s využívaním virtuálnej reality pri liečebných postupoch. Po mesiacoch vzájomnej práce so spoločnosťou Deutsche Telekom na tvorbe aplikácie ju začali v trebišovskej nemocnici využívať v apríli tohto roka. Dosiaľ ju vyskúšalo vyše päť desiatok pacientov.

„Aplikácia je určená najmä pre pacientov s určitými formami depresívnych syndrómov, u ktorých je jeden z dôležitých symptómov znížené sebavedomie, a tak aj často pocit, že nič nezvládnu. Mnohokrát im preto dokonca chýba motivácia ráno vstať z postele. Zistili sme však, že pri plnení úloh vo virtuálnej realite sa u vybraných vhodných pacientov zlepšujú ich exekutívne funkcie, čiže plánovanie ako vykonať úlohu, kedy ju vykonať a ako úspešne prejsť do ďalšej úlohy,“ vysvetľuje psychológ Richard Bodnár z trebišovskej nemocnice.

Virtuálna realita vtiahne pacienta do nového, upokojujúceho prostredia a nechá ho vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Pacient sa najprv prostredníctvom tutoriálu zoznámi s virtuálnou realitou. Následne v prostredí zobrazenom ako park vykonáva jednotlivé úlohy. Prvou inštrukciu, ktorú pacient dostane, je pozbierať päť kusov dreva a hodiť ich do ohniska. Ďalej si vezme košík, nazbiera sedem jedlých húb, ktoré rozlíši od nejedlých. V tretej úlohe stavia vežičku z kameňov, pričom kamene musí zoradiť podľa veľkosti. Kontrolnou úlohou je nazbierať desať kusov bobúľ. Nakoniec sa celé prostredie zotmie a pred pacientom sa objaví deka, na ktorej sleduje nočnú oblohu s padajúcou hviezdou. Jeho poslednou úlohou je vysloviť svoje želanie. Všetko pacient v priebehu hospitalizácie zopakuje štyrikrát, aby vznikol efekt učenia.

„Keďže u pacientov trpiacich depresiou je ťažšie začleniť sa do skupiny a stagnuje tiež komunikácia na individuálnych pohovoroch, táto aplikácia môže predstavovať prínos v podpore liečby. Keď pacientovi ukážem, ako zvládol vykonať jednotlivé úlohy a ako napreduje, a zároveň aj on nadobudne pocit, že to zvládol, jeho mozog sa učí. Tento princíp edukácie je veľmi dôležitý, pretože pacient sa naučí, že niečo zvládol a je lepšie pripravený postupovať ďalej, či už v rámci terapií alebo v bežnom živote,“ podotýka autor projektu.

Pacient s depresívnou poruchou si teda plnením úloh zvyšuje svoje sebavedomie a sebarealizáciou často prekonáva sám seba. Začína dôverovať svojim schopnostiam a osvojuje si princíp učenia, čím sa lepšie pripravuje na nasledujúce terapie. Ďalšími pozitívami u veľkej skupiny pacientov môžu byť zmiernenie úzkostí, odbúravanie negatívnych myšlienok či lepšia spolupráca s terapeutom. Tento podporný prostriedok terapie môže byť vhodný pre veľkú skupinu pacientov, ktorí trpia depresívnymi poruchami, úzkosťami, poruchami sústredenia alebo nedôverujú vlastným schopnostiam. Využívanie tejto formy navyše pomáha s tréningom relaxačných techník, odbúravaním negatívnych myšlienok a podporuje fyzickú aktivitu pacientov.

„Pri práci s aplikáciou je potrebné postupovať pomaly. A hoci pôsobí veľmi jednoducho, predstavuje istý základný kameň, na ktorom vieme ďalej stavať. Následne môžeme do aplikácie pridávať ďalšie úlohy a zvyšovať úroveň ich obtiažnosti. V budúcnosti sa plánujeme zamerať aj na diagnostiku pomocou virtuálnej reality,“ dodal Bodnár.  

Aplikáciu v spolupráci s tímom trebišovskej nemocnice vytvoril Deutsche Telekom.

„Sme veľmi radi, že sme ako prví na Slovensku boli schopní vytvoriť unikátne riešenie, ktoré nielen podporuje moderný trend liečby duševných porúch, ale zároveň spríjemňuje pobyt pacientov na psychiatrických oddeleniach a v psychiatrických stacionároch. Pomocou R&D sa snažíme priniesť technológie na miesta, ktoré ostávajú zabudnuté, ale potrebujú našu pomoc aj prostredníctvom aplikovania nových technológií,“ dodala Veronika Hudzíková, autorka a developerka aplikácie Cognity Care.

„Jednou z hlavných priorít celej siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi oceňujeme množstvo aktivít a iniciatív, ktoré v tejto oblasti sieť  postupne zavádza a je tak vzorom aj pre ostatné nemocnice. Zároveň si však uvedomujeme, že kvalitná zdravotná starostlivosť je aj výsledkom snahy a profesionality každého jedného zamestnanca siete. Rozhodli sme sa preto podporiť takéto individuálne iniciatívy zamestnancov a prostredníctvom Nadácie Penta vyhlásili Inovačný grant na podporu vývoja, výskumu a inovačných nápadov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt Cognity Care v trebišovskej nemocnici je prvou lastovičkou, ktorá vzišla z inovačného grantu Nadácie Penta a ktorý ešte viac zvýraznil naše úsilie zlepšovať slovenské zdravotníctvo a posúvať ho vpred,“ hovorí Lenka Vargová, správkyňa Nadácie Penta.

Celý projekt podporila aj viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Experti sa kedysi obávali, že virtuálna realita vysoko pravdepodobne poškodí mozog. Podľa jej slov sa však v dnešnej dobe zdá, že môže pomôcť našej šedej hmote. Nová vlna psychologického výskumu je priekopníkom virtuálnej reality v diagnostikovaní a liečbe patologických stavov od sociálnej úzkosti cez chronickú bolesť až po Alzheimerovu chorobu. Mnohé z týchto riešení sú stále v laboratórnom testovaní, niektoré sa však už postupne dostávajú do zdravotníckej praxe.

„Ukážkovým príkladom benefitu virtuálnej reality, ktorá dokáže vytvoriť bezpečné a kontrolované prostredie v náhlavnej súprave VR je napr. „expozícia“, pričom je to oveľa bezpečnejšia, rýchlejšia a menej nákladná možnosť liečby. Pacienti v terapii VR môžu robiť veci, ktoré by v skutočnom svete robiť nemohli (napr. pri akrofóbii – môžu si vyskúšať skok z akejkoľvek výšky),“ pokračuje MUDr, Dagmar Breznoščáková, viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

V závere uviedla, že aj keď môže chvíľu trvať, kým sa virtuálna realita stane skutočným „konkurentom“ alebo partnerom tradičných diagnostických techník či „pohovky príslovečného terapeuta“, určite bude zohrávať stále dôležitejšiu úlohu v liečbe a diagnostike duševných a mozgových porúch.

„Rovnako ako každá nová technológia, aj VR v diagnostike či liečbe duševných a mozgových porúch môže byť niekým zaznávaná, iní do nej vkladajú obrovské nádeje. Len čas potvrdí túto snahu. Faktom ale ostáva, že VR tu je a vysoko pravdepodobne bude snáď aj ďalej v rukách odborníkov napredovať s cieľom pomôcť pacientom, na čo sa mnohí už teraz tešíme,“ dodáva viceprezidentka Breznoščáková.

Niekoľko faktov o liečebnej aplikácii Cognity Care:

  • je vyvinutá pre virtuálnu realitu Oculus Quest
  • je určená ako doplnok liečby pre pacientov s duševnou poruchou
  • aplikáciu si už vyskúšalo vyše 50 pacientov, so subjektívne aj objektívne priaznivým efektom u väčšiny z nich
  • úlohou je tréning a zlepšovanie kognitívnych a plánovacích funkcií
  • princíp aktívneho zapájania pacientov s vhodným typom diagnóz má pozitívny dopad na terapeutické výsledky

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.