Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 2% z jej tržieb. Tento zisk ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva. 

Do konca roka 2020 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 240 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, ktoré zahŕňajú investície do rekonštrukcií nemocníc a polikliník,  moderných zdravotníckych technológií a rovnako zahŕňajú aj splátky nedoplatkov na odvodoch a energiách po pôvodných majiteľoch.

Nad rámec toho investujeme aj do výstavby Nemocnice novej generácie Bory v Bratislave, ktorá bude dokončená v roku 2023. Náklady na jej výstavbu predstavujú sumu takmer 300 miliónov EUR. Spolu tak do Slovenského zdravotníctva preinvestujeme do roku 2023 viac ako pol miliardy EUR.

Dobrým príkladom spomínaných investícií je Nemocnica novej generácie v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch, ktorú sme otvorili koncom roka 2017.

Vďaka miliónovým investíciám do zlepšovania zdravotníctva sa nám darí budovať nové nemocnice, rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy či skracovať čakacie lehoty.

 

Ako sa darilo našim spoločnostiam v roku 2020?

Hospodárske výsledky našich firiem pravidelne a transparentne zverejňujeme:

Dôvera**
(rok 2020)

Svet zdravia & ProCare
(rok 2020)

Tržby*

1 593

347

Zisk*

-26,9

5,7

Marža

-1,7%

1,7%

Investície*

4,4

59,7

*v mil. EUR

**dopad jednorazového odpisu poistného kmeňa. Bez tohto dopadu by bol čistý zisk 23 mil. EUR a ziskovosť 1,4%

 

Rok 2020 bol z pohľadu hospodárskych výsledkov na úrovni predchádzajúcich rokov a ziskovosť nepresiahla v spoločnosti Dôvera 1,5% (po úprave o jednorazovú opravnú položku k poistnému kmeňu ) a v Svete zdravia & ProCare 2,0%. Okrem výsledkov za daný rok obe spoločnosti kumulovane preinvestovali do technológií a vybavenia viac ako 64 miliónov eur a kumulovane za posledných 8 rokov už tieto investície presiahli viac ako 300 miliónov eur.

Okrem toho obe spoločnosti odviedli za posledných osem rokov na dani z príjmov právnických osôb viac ako 77 miliónov eur.

Záporný výsledok za rok 2020 pre Dôveru bol ovplyvnený hlavne jednorazovou opravnou položkou voči hodnote poistného kmeňa, ktorý bol ovplyvnený hlavne očakávanými zvýšenými kompenzáciám nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v najbližších rokoch v súvislosti s pandémiou, ako aj nestabilite v regulačnom prostredí. Napriek tomu si Dôvera splnila všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ponúkla novinky pre pacientov a najmä ako jediná zdravotná poisťovňa pomohla tým, na ktorých pandémia v roku 2020 udrela najväčšou silou.

Nemocničný holding

Našim dlhodobým záujmom v tomto segmente bola kúpa menších lokálnych nemocníc v problémoch a ich finančná stabilizácia. Mnohé z nadobudnutých nemocníc boli v havarijnom stave. Nám sa podarilo ich finančne ozdraviť. Okrem sedemnástich nemocníc združených v sieti Svet zdravia sme aktívni aj v poskytovaní ambulantných výkonov prostredníctvom siete dvanástich polikliník ProCare či iných špecializovaných zariadení. Našou vlajkovou loďou je však bezpochyby Nemocnica novej generácie Bory, ktorú otvoríme v priebehu roka 2023 a ktorá bude poskytovať zdravotnú starostlivosti na svetovej úrovni.

Okrem Slovenska vlastníme a prevádzkujeme nemocnice a zdravotnícke zariadenia aj v Českej republike a Poľsku. V roku 2013 sme kúpili najväčšiu sieť zdravotníckych zariadení v Poľsku pod značkou EMC Instytut Medyczny s jedenástimi nemocnicami a 20 špecializovanými klinikami. V Českej republike prevádzkujeme štyri nemocnice akútnej a dve následnej zdravotnej starostlivosti pod značkou Penta Hospitals CZ. V Česku taktiež obhospodarujeme zariadenia Alzheimer Home.

Súhrnné tržby našich nemocničných zariadení vo všetkých troch krajinách minulý rok presiahli pol miliardy eur, pričom zisk sa dostal cez hranicu sedem miliónov eur. Zisková marža dosiahla 1,4 percenta. Za posledných päť rokov sme do nemocníc investovali viac ako 250 miliónov eur, z ktorých drvivá väčšina smerovala do slovenského zdravotníctva.

Hospodárske výsledky našich nemocníc  v roku 2020

Slovensko

Česko Poľsko

Spolu

Tržby*

347 244

87 656

99 259

534 160

Zisk*

5 749

3 160

-1 624

7 285

Marža (%)

1,7%

3,6%

-1,6%

1,4%

Investície*

-59 683

-8 582

-6 250

-74 515

*v tis. EUR

Zlepšujeme slovenské zdravotníctvo 

Pôsobenie v zdravotníctve vnímame ako náš dlhodobý záväzok zvýšiť jeho kvalitu a efektivitu. Investované prostriedky, napríklad do rekonštrukcie nemocníc či nákupu moderných medicínskych prístrojov, tak za posledné roky výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré naše spoločnosti vytvorili.

Azda najviditeľnejším problémom je súčasný stav nemocníc a ich zanedbané budovy, nedostatok personálu a nekonečné dlhy. Ako súkromný investor s touto situáciou už 10 rokov úspešne bojujeme a postupne zlepšujeme slovenské nemocnice pre všetkých pacientov.

Cez sieť Svet zdravia dnes spravujeme 17 nemocníc na celom Slovensku. Všetky tieto nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Takmer všetky boli v čase, keď sme ich preberali, v katastrofálnom stave, či už po ekonomickej alebo fyzickej stránke.

Za posledných 5 rokov sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare investovali viac ako 200 miliónov eur. Tieto financie išli na obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež do splácania predchádzajúcich nedoplatkov nemocníc na odvodoch či energiách. Okrem toho investujeme aj do výstavby nových nemocníc. Do Nemocnice novej generácie Bory preinvestujeme takmer 300 miliónov eur, do výstavby Nemocnice novej generácie v Michalovciach sme investovali 40 miliónov eur. Do roku 2023 tak do slovenského zdravotníctva investujeme takmer pol miliardy eur.

3 piliere nášho boja za lepšie zdravotníctvo:

  • zrekonštruovať najzdevastovanejšie časti budov a oddelení v našich nemocniciach
  • presvedčiť kvalitných lekárov a sestry, aby sa do nemocníc vrátili
  • investovať do moderných prístrojov, inovácií a vybavenia zariadení

Spravovanie slovenských nemocníc vnímame ako náš dlhodobý záväzok. Chceme radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nekladieme dôraz na fakt, že investované prostriedky Penty do nemocníc výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré dané zariadenia vytvorili. Dôležité pre nás je, že postupne zlepšujeme doteraz zanedbávanú oblasť zdravotníctva na Slovensku.