Ako sme zlepšovali zdravotníctvo v roku 2021?

Dostupnosť, modernizácia, kvalitná starostlivosť a miliónové investície. Napriek tomu, že bol uplynulý rok v zdravotníctve opäť značne ovplyvnený pandémiou, nepoľavili sme. Práve naopak. Ohliadnite sa s nami za rokom 2021, za obdobím, kedy sme pokračovali v napĺňaní našej dlhodobej ambície zlepšovať zdravotníctvo na Slovensku.

Modernizácia, rekonštrukcie a nemocnica novej generácie

Našu dlhodobú ambíciu a prísľub zlepšovania zdravotníctva potvrdzujú aj značné investície vynaložené na nákup najmodernejšej medicínskej techniky, do rekonštrukcií jestvujúcich zdravotníckych zariadení, ale aj do budovania nových oddelení. Spolu sme tak počas minulého roku na zabezpečenie dostupnej, efektívnej a  profesionálnej zdravotnej starostlivosti investovali v našich 17 nemocniciach siete Svet zdravia viac ako 21 miliónov eur vrátane investícií, ktoré boli financované z eurofondov.

Najviac investícií smerovalo minulý rok do Nemocnice Svet zdravia Topoľčany, a to celkovo vyše šesť miliónov eur.

Dobudovalo sa kompletne nové oddelenie centrálnych operačných sál spoločne s centrálnou sterilizáciou, ktoré topoľčianska nemocnica slávnostne otvárala začiatkom tohto roka. Celkovo sa investícia do nového pracoviska spolufinancovaná z eurofondov vyšplhala na takmer osem miliónov eur.

Počas náročného pandemického obdobia sme prebudovali aj dovtedy nevyužívané priestory topoľčianskej nemocnice, v ktorých sme otvorili nové dialyzačné pracovisko. V rámci  rekonštrukcie sme nové priestory vybavili aj najmodernejším zdravotníckym vybavením. Vyše 3,5 milióna eur bolo minulý rok investovaných do Nemocnice Svet zdravia Trebišov. V nemocnici sme s pomocou eurofondov vybudovali úplne nový a moderný urgentný príjem, ktorý zvýšil kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacientov. Náklady na jeho rekonštrukciu sa vyšplhali na takmer  1 milión eur.

Kompletnou obnovou prešlo s pomocou eurofondov aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie trebišovskej nemocnice, v ktorom po novom mamičky nájdu moderné pôrodné izby s dostatkom komfortu a súkromia. Navyše sme v nemocnici zaviedli aj centrálnu prípravovňu liekov za vyše 700-tisíc eur. Jedinečné robotické zariadenie pripravuje pre pacientov balíčky liekov namiesto sestier. Zásadne sa tak zvyšuje bezpečnosť pacienta a robot zároveň sestry odbremeňuje od rutinnej práce – svoj čas tak môžu venovať pacientom.

Do Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda smerovalo minulý rok celkovo vyše 2,7 milióna eur. Najvýznamnejšou investíciou bola rekonštrukcia oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti za dva milióny eur spolufinancovaná z eurofondov. Pracovisko získalo kompletne vybavené izolačné miestnosti s podtlakom, ultrasonografiou, intubačným fibrobronchoskopom, dialýzou a špičkovými polohovateľnými posteľami. Investícia pomohla zvýšiť kvalitu intenzívnej starostlivosti v regióne.

Významnými rekonštrukciami spojenými tiež s modernizáciou technologického vybavenia prešli aj ďalšie naše nemocnice. Nemocnica Svet zdravia Rožňava má s pomocou eurofondov od minulého roka za takmer 1,4 milióna eur nový urgentný príjem. Ten okrem iného disponuje resuscitačnou miestnosťou pre starostlivosť o pacientov v mimoriadne závažnom a život ohrozujúcom stave, tzv. crash room.

Modernizáciou prešiel aj internisticko-neurologický klaster Nemocnice Svet zdravia Humenné.  Za necelého pol milióna vlani nemocnica s pomocou eurofondov obnovila ďalšie poschodie klastra a tento rok ukončila komplexnú obnovu už celého pracoviska.

Výstavba najmodernejšej nemocnice v strednej Európe

Samostatným a významným míľnikom na ceste k zlepšovaniu zdravotníctva je Nemocnica Bory v Bratislave. V minulom roku sme do Nemocnice novej generácie Bory investovali najviac financií za celú dobu výstavby. Bolo to až 60 miliónov eur. Celkovo sa náklady na jej výstavbu vyšplhajú až na 240 miliónov eur.

Dnes sa už naša nemocnica pripravuje na pacientov, prebieha výber lekárov, sestier a iného zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu. Nemocnica na bratislavských Boroch otvorí svoje brány už budúci rok v marci a bude dostupná pre všetkých pacientov bez rozdielu a úplne bezplatne – pacientovi postačí len kartička poistenca.

Ak nechcete zmeškať otvorenie Nemocnice Bory či aktuálne informácie o najmodernejšej nemocnici na Slovensku, predregistrujte sa do nej už dnes a získajte množstvo benefitov.

Silné príbehy z červenej nemocnice

Minulý rok bol pre celé slovenské zdravotníctvo nesmierne ťažký. Opäť. Okrem iného sa pod tento fakt podpísala pandémia. Náročné obdobie prežili všetky naše zdravotnícke zariadenia, no pre jednu z nich to boli o čosi trpkejšie časy. Reč je o galantskej nemocnici, ktorá sa na viac ako tri mesiace stala červenou nemocnicou, čo znamená, že poskytovala zdravotnú starostlivosť takmer výlučne iba pacientom s ochorením COVID-19. Počas 97 dní hospitalizovala 1168 pacientov s vážnym priebehom vírusového ochorenia, z nich 683 bolo prepustených do domácej liečby a 377 ochoreniu podľahlo.

Všetky nemocnice siete Svet zdravia hospitalizovali počas minulého roka celkovo vyše 12-tisíc pacientov s ochorením COVID-19.

Ešte dôležitejšie bolo plné nasadenie zdravotníkov, pre ktorých bola práca psychicky a fyzicky veľmi náročná. Aj oni sú len ľudia, ktorí sa ale museli každý jeden deň vyrovnávať s často psychicky veľmi  náročnými situáciami, museli prekonávať výzvy a aj samých seba. A robili to len s jediným cieľom – zachrániť čo najviac ľudských životov.

Ak si chcete pripomenúť ich príbehy, ponúkame výpovede našich hrdinov z červenej nemocnice – Príbehy hrdinov z červenej nemocnice.

Záverom však musíme vyzdvihnúť aj ostatné naše nemocnice a polikliniky, ktoré zohrali kľúčovú rolu v boji proti pandémii, a to prostredníctvom najúčinnejšieho nástroja, ktorým je vakcinácia. V našich nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare podali zdravotnícki pracovníci spolu viac ako 710-tisíc dávok vakcín.

Všetkým našim zdravotníkom patrí za ich odhodlanie, profesionálny prístup a každodennú starostlivosť o pacientov naše úprimné a hlboké poďakovanie.

Pacient na prvom mieste

Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prívetivé prostredie a komfortné podmienky zohrávajú pri pôrode mimoriadne dôležitú úlohu. Ako pre budúcich rodičov, tak pre ich novonarodené dieťatko. V pôrodniciach našich nemocníc Svet zdravia sme v uplynulom roku privítali do života 10 116 detí. Z celkového počtu novorodencov prišlo na svet najviac bábätiek v nemocnici v Spišskej Novej Vsi (1 579 detí).

A ešte jedna milá štatistika. Medzi najčastejšie dievčenské mená, ktoré dali rodičia deťom narodeným v našich nemocniciach v roku 2021 patrili Viktória, Ema a Sofia. Najpreferovanejšie chlapčenské mená boli Adam, Jakub a Samuel.

Citlivo a emotívne mohol niekto v minulom roku vnímať napríklad pokles operačných výkonov. Napriek tomu, že pandémia oblasť plánovaných operácií do istej miery ovplyvnila, musíme povedať, že naše zdravotnícke zariadenia disponovali v tomto smere vysokou dostupnosťou. Ak by sme hľadali najaktívnejšie pracovisko, bola by ním jednoznačne Nemocnica Svet zdravia Michalovce. V michalovskej nemocnici  sme vykonali až 4 612 operačných výkonov z celkového počtu takmer 23-tísíc v celej sieti našich nemocníc.

Významnou mierou sme tiež prispeli k dostupnosti a starostlivosti o zdravie ľudí v ambulantnej sfére. V sieti nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare sme spolu poskytli viac ako 4,5 milióna ambulantných vyšetrení.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.