Ako súkromný investor meníme nemocnice na kvalitné a efektívne zariadenia

Prostredníctvom siete Svet zdravia momentálne spravujeme 17 nemocníc na celom Slovensku. Takmer všetky nemocnice sme preberali v katastrofálnom stave po ekonomickej aj fyzickej stránke. Ani v jednom prípade však nemusel prenajímateľ (napríklad VÚC) urgovať splatnosť záväzkov alebo realizáciu dohodnutého investičného plánu. Ten Svet zdravia v mnohých prípadoch prekračuje.

Všetky nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Vo verejných súťažiach Svet zdravia uspel vždy na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky, ktorá zahŕňala napríklad prevzatie predchádzajúcich záväzkov, kúpnu cenu alebo garantované investície.

Investíciu do nemocníc vnímame ako náš dlhodobý záväzok radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Do konca roka 2018 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, čisto forma kapitálových investícií do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež splácanie nedoplatkov prevzatých nemocníc na odvodoch či energiách.

Táto suma nezahŕňa investíciu do nemocnica novej generácie v Bratislave. Ak zarátame aj ju spolu s ďalšími investíciami do zdravotníckych zariadení (271 mil. EUR), tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov EUR