Vytvárame efektívne a fungujúce zdravotníctvo

Sieť Procare a Svet zdravia predstavuje 17 nemocníc a 13 polikliník po celom Slovensku, s viac ako 10 000 zamestnancami. Všetky tieto nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Takmer všetky boli v čase, keď sme ich preberali, v katastrofálnom stave, či už po ekonomickej alebo fyzickej stránke.

Spravovanie slovenských nemocníc vnímame ako náš dlhodobý záväzok. Chceme radikálne zlepšiť a zefektívniť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nekladieme dôraz na fakt, že investované prostriedky Penty do nemocníc výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré dané zariadenia vytvorili.

Naše pracoviská využívajú synergie siete, aktívne spolupracujú nielen v oblasti centrálneho nákupu, zdieľania finančných a administratívnych služieb, ale aj v oblasti medicíny a odborného vzdelávania. Lekári a sestry si zdieľajú svoje odborné skúsenosti v rámci kompetenčných tímov v jednotlivých odboroch. Výsledkom sú spoločné štandardy, ktoré sú dostupné pre celý medicínsky personál.

Dôležité pre nás je, že postupne zlepšujeme doteraz zanedbávanú oblasť zdravotníctva na Slovensku.

Ako zlepšujeme a zefektívňujeme slovenské zdravotníctvo?