Aj zdravotníctvo potrebuje svoje kilečko

Máme štátne inštitúcie, ktoré sa tak veľmi programového vyhlásenia vlády nedržia a byrokraciu nám zvyšujú.

Jednou z obľúbených politických replík je neustále upozorňovanie na nadmernú byrokraciu a potrebu jej znižovania. Koľko rokov je to už krásna téma na získanie pozornosti podnikateľského prostredia? Aj aktuálne programové vyhlásenie vlády hovorí o štíhlom štáte bez zbytočnej byrokracie, o potrebe zavedenia fungujúcich informačných systémov a odbúravaní duplicít.

Papier toho znesie… Realita je taká, že v bežnom podnikateľskom prostredí sa situácia zlepšuje vydaním už druhého podnikateľského kilečka, no sektor zdravotníctva a jeho prepojenie na štátnu správu stále funguje v úradníckom praveku.

Nám v Dôvere netreba hovoriť, že musíme znižovať byrokraciu. Robíme tak už roky, kde je to možné, lebo byrokracia zbytočne zaťažuje naše prevádzkové kapacity. Radšej ich využijeme tam, kde to viac treba. Zmluvy s poskytovateľmi začíname podpisovať elektronicky a aj väčšina komunikácie je zabezpečená elektronicky. Využívame na to našu novú službu DôveraLekárom. Máme s nimi prepojené systémy tak, že spolu komunikujú na pozadí bez toho, aby to zaťažovalo lekára. Bez elektronizácie komunikácie s platiteľmi by výber poistného nedosahoval hodnoty, ktoré nám môže závidieť aj Finančná správa pri výbere daní. Aj poistencov sa snažíme viesť k tomu, aby čo najviac využívali elektronické služby.

Lenže na druhej strane máme štátne inštitúcie, ktoré sa tak veľmi programového vyhlásenia vlády nedržia a byrokraciu nám zvyšujú. Stačí letmý pohľad do legislatívy, aby z nej vyskočilo takmer 20 rôznych prípadov, keď majú zdravotné poisťovne povinnosť posielať informácie o svojich poistencoch súčasne niekoľkým štátnym inštitúciám. Lebo tie si ich nevedia navzájom vymeniť. Ak mám byť konkrétna, tak ide o ministerstvo zdravotníctva, financií, hospodárstva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Národné centrum zdravotníckych informácií. Pričom legislatívne návrhy na zmeny, a teda nastavenie celého systému, je práve v ich rukách.

Do NCZI podľa zákona musíme napríklad posielať informácie o poistencoch. Zároveň tieto isté údaje už roky poskytujeme Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Alebo poskytujeme NCZI aj údaje o predpísaných a vydaných liekoch, pričom tieto údaje má NCZI už od nás aj online. Naozaj to nie je potrebné robiť dvojmo.

Nejaké to kilečko by sa teda v súlade s programovým vyhlásením veľmi hodilo aj v zdravotníckom sektore. Veľmi radi s jeho prípravou pomôžeme. Vlastných skúseností a snáh o zníženie byrokracie máme naozaj dosť.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera