Málo ambiciózne čakačky

Naozaj ambiciózne by bolo, keby sme začali merať čakanie v ambulantnej starostlivosti – najmä u špecialistov.

Do Národnej rady mieri vládou schválený návrh reformy zdravotníctva, verejnosti známy najmä kvôli plánovanej optimalizácii siete nemocníc. O niečo menej, ale so silnejúcim rádiom, začína rezonovať druhá časť tohto zákona, a to zavedenie čakacích listín na plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podľa návrhu má byť čakanie na operácie prehľadnejšie, transparentnejšie a má zväčšiť rozsah medicínskych služieb, pri ktorých sa „čakačky“ majú viesť. Na prvý pohľad sa teda navrhované zmeny pri čakacích zoznamoch javia ako ambiciózny plán. Je to zásadný pokrok oproti súčasnej legislatíve, podľa ktorej sa vedú čakacie zoznamy len zhruba pri 4 až 5 percentách diagnóz a pri ostatných to môžu zdravotné poisťovne robiť len v rámci značných obmedzení a po dohode s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Lenže my sme toto aj napriek náročnosti realizácie a potrebe individuálnych dohôd s poskytovateľmi robili aj doteraz. Všetko vyššie spomínané, teda elektronizáciu, transparentný zoznam na webe týkajúci sa všetkých diagnóz, už robíme viac ako 15 rokov. Preto by sme od návrhu zákona v tomto smere čakali viac.

Už dnes poistenec od nás dostane informáciu, kde je zaevidovaný na plánovanú operáciu, kde má schválenú úhradu, pri správne podanej žiadosti schvaľujeme hospitalizáciu do 24 hodín. Náš poistenec na webe vidí, ako sa pohybujú čakačky pri jeho diagnóze.

Ak to teda zhrniem, predložený návrh zákona je určite veľkým krokom vpred oproti súčasnému legislatívnemu stavu. Ale tieto kroky boli zdravotné poisťovne schopné realizovať aj doteraz.

Navyše, na potrebu „oficiálneho“ rozšírenia zoznamu diagnóz sme upozorňovali roky dozadu. Poisťovne sú totiž povinné zo zákona vytvárať finančnú rezervu pre každého pacienta, ktorý čaká na operáciu s diagnózou, pre ktorú sa vedie oficiálny čakací zoznam. Keby sa čakacie zoznamy podľa vzoru zahraničia tvorili už v minulosti na viac diagnóz, poisťovne by museli odložiť do finančných rezerv viac prostriedkov. Viazanie financií takýmto spôsobom, t. j. v technických rezervách zdravotnej poisťovne, znamená zároveň aj veľmi efektívne obmedzenie jej zisku. Nie administratívne, ale s priamym benefitom pre poistenca.

Návrh je málo ambiciózny. Naozaj ambiciózne by bolo, keby sme na Slovensku začali merať čakanie v ambulantnej starostlivosti – najmä u lekárov špecialistov. Lebo to už zdravotné poisťovne svojím vlastným manažmentom nezvládnu. Na to potrebujeme, aby sa každá zdravotná starostlivosť evidovala do eZdravia a aby bol sprístupnený jednoduchý objednávkový systém. To by skutočne pomohlo slovenským pacientom.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera