Rozviažte nám ruky

Naše dáta sú poklad. Sú cestou k tomu, aby boli Slováci zdravší, aby sa dalo pomôcť väčšiemu počtu pacientov a aby ešte aj štát ušetril na péenkách a invalidných dôchodkoch. Lenže, hoci to chceme robiť a vieme robiť, zákon nám adresne pomáhať poistencom nedovoľuje.

Zdravotné poisťovne napríklad disponujú údajmi, z ktorých je zrejmé, že žena, ktorá prekonala tehotenskú cukrovku, neskôr neabsolvovala potrebné vyšetrenie cukru v krvi, hoci je u nej vysoká pravdepodobnosť vzniku diabetu 2. typu. Poisťovňa má na ňu kontakt, ale nemôže ju osloviť a upozorniť na to, že by mala zájsť za lekárom a dať si vyšetriť cukor.

Včasné zachytenie choroby by pritom malo nepopierateľne pozitívny vplyv na jej zdravie, ale aj na verejné zdroje, s ktorými zdravotné poisťovne nakladajú. Rovnako máme aj informácie o rizikových faktoroch našich poistencov, ako napríklad vysoký krvný tlak či zvýšený cholesterol.

Čo znamená, že taký poistenec má trikrát vyššie riziko vzniku cukrovky. Ani tieto údaje však nemôžeme využiť na usmernenie poistenca, aby absolvoval aspoň preventívnu prehliadku alebo dbal na správnu životosprávu.

Vidíme aj to, či si pacient vybral v lekárni lieky, ktoré mu predpísal lekár. Ak si ich nevybral, opäť máme zviazané ruky a nemôžeme ho na to upozorniť. Nesmieme ani chronicky chorým poistencom pripomenúť, že by mali absolvovať kontrolné vyšetrenia.

Pritom toto sú veci, ktoré od zdravotných poisťovní niekde medzi riadkami každý očakáva (oprávnene) a v zahraničí sú úplne bežné, až samozrejmé. Hovorí sa tomu manažment pacienta, resp. manažment chorôb. Máme s tým bohaté skúsenosti vďaka programu Dôvera pomáha diabetikom.

Funguje už šesť rokov a máme krásne výsledky – diabetikom sa ustálil cukor na nižších hodnotách, schudli, klesol im tlak. Spustiť program bolo práve kvôli legislatíve veľmi komplikované, diabetikov vieme kontaktovať len vo veľmi obmedzenej miere za oveľa vyššie prevádzkové náklady.

My vieme a chceme robiť viac. Preto nás veľmi potešilo, keď nás nedávno oslovili z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po tom, ako si prečítali naše pripomienky k Národnému programu podpory zdravia. Navrhli sme, aby sa do tejto problematiky mohli aktívne zapojiť aj zdravotné poisťovne.

Presne sme popísali, ktoré časti zákona o zdravotných poisťovniach by sa mali zmeniť a ako. Pandémia ešte viac umocnila potrebu využiť náš potenciál tak, aby aj zdravotné poisťovne mohli prispieť k ochrane zdravia poistencov. Nevyhnutným predpokladom na to je však zmena legislatívy. Veríme, že sa udeje čo najskôr a tie ruky nám rozviaže.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera