Zlepšujeme diagnostiku a liečbu

Na to, aby sme dokázali znižovať úmrtnosť na choroby, ktoré sa v zahraničí dnes darí úspešne liečiť, je nevyhnutné pravidelne modernizovať medicínske vybavenie a ozdravovať nemocničnú infraštruktúru. Našim dlhodobým cieľom je zlepšovať dostupnosť a efektivitu diagnostiky a liečby pacientov. Veríme, že včasnou diagnostikou a správne zvolenou liečbou, za pomoci najmodernejších medicínskych prístrojov, dokážeme pacienta liečiť rýchlejšie a zvyšujeme tým šance na jeho úplné vyliečenie.

Mammárne centrum v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa nám podarilo vybudovať mammárne centrum, ktoré sa zaoberá komplexnou diagnostikou a liečbou nádorových a iných ochorení prsníka. V centre ročne diagnostikujeme až 15 000 pacientiek a pacientov. Pracovisko v Banskej Bystrici je zároveň jediným slovenským mammárnym centrom, ktoré je členom medzinárodnej siete Breast Centres Network.

Moderné onkologické centrum v Michalovciach

Špecializované onkologické a onkogynekologické centrum je súčasťou aj michalovskej nemocnice Svet zdravia, ktorá sa vďaka svojej unikátnej koncepcii dokáže o pacientov s nádorovým ochorením postarať v celom procese liečby. Všetky dôležité pracoviská od operačných sál, laboratórií, oddelenia nukleárnej medicíny, ultrazvuku, mamografu a magnetickej rezonancie sa nadchádzajú blízko seba, čo výrazne šetrí čas a skvalitňuje celý proces liečby. Mammárne centrum v michalovskej nemocnici, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť ženám s nádorom prsníka, dokáže ročne ošetriť až 5000 žien. Jeho dvere sú otvorené nielen pacientkam zo spádovej oblasti, ale z celého Slovenska. Súčasťou oddelenia nukleárnej medicíny, v rámci onkologického pavilónu, je aj najpresnejší zobrazovací prístroj na Slovensku SPECT/CT, ktorý dokáže zachytiť nádor aj o niekoľko mesiacov skôr a v tele pacientov ho aj presnejšie lokalizuje.

Lineárny urýchľovač lieči pacientov s nádorovým ochorením rýchlejšie

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota využíva pri liečbe nádorových ochorení rovnako najmodernejšie technológie. Využitím týchto moderných technológií a najnovších poznatkov v onkológií, vieme pacientom na oddelení radiačnej a klinickej onkológie poskytnúť komplexnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Jednou z takýchto technológií je aj lineárny urýchľovač, ktorého výhodou je vyššia presnosť ožiarenia nádoru pri minimálnom ožiarení okolitých zdravých tkanív, čím sa významne redukujú nežiadúce účinky liečby na pacienta. Efektívnejšia liečba zásadne zvyšuje šance pacienta na úplne vyliečenie. Rýchlejšia liečba pacienta zase zvyšuje dostupnosť a skracuje čakacie lehoty.

Zlepšujeme dostupnosť CT diagnostiky

Veľa ľudí sa stretáva s dlhými čakacími lehotami na CT vyšetrenie, ktoré je dôležité pri diagnostike hneď niekoľkých ochorení. V našich nemocniciach sa snažíme tieto lehoty skracovať nákupom najmodernejších CT prístrojov a zefektívňovaním diagnostických vyšetrení. Z našich rádiologických oddelení sme preto vytvorili komplexné pracoviská, kde pacient podstúpi celú diagnostiku na jednom mieste. Oddelenia rádiológie fungujú v úzkej spolupráci aj s inými dôležitými oddeleniami ako anestéziológia, urgentný príjem či s operačnými sálami. Pacienta teda nemusíme presúvať z miesta na miesto, čím značne šetríme čas. Kvalitná diagnostika je tak dostupná pre všetkých pacientov, bez zbytočného čakania.