Ceníme si prácu našich zdravotníkov

V našich nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare, zamestnávame viac ako 10 000 lekárov a sestier. Sme si vedomí, že bez šikovných lekárov a sestier sa nám slovenské zdravotníctvo zlepšiť nepodarí. Musíme preto bojovať o každého jedného z nich, aby uverili tomu, že zmena k lepšiemu je možná a už dnes sa začala. Našim cieľom je motivovať ich k profesijnému rozvoju a poskytnúť im možnosti dodatočného vzdelávania, či podporiť ich projekty prostredníctvom grantových programov.

Bojujeme za to, aby mladí lekári a sestry ostali pracovať na Slovensku

Mrzí nás, že mnoho skúsených zdravotníkov, či čerstvých absolventov zdravotných škôl, odchádza každoročne zo Slovenska za prácou do zahraničia. Chceme, aby budúci lekári a sestry získali na Slovensku nielen kvalitné vzdelanie a cenné skúsenosti, ale aby ich na Slovensku ostali aj uplatňovať v praxi. Tento trend sa snažíme zmeniť pomocou projektov zameraných predovšetkým na podporu študentov.

VAU učebňa

To, čo sa študenti dosiaľ učili len z obrázkov v učebniciach a textov kníh, to teraz pochopia oveľa rýchlejšie vo virtuálnej realite. Žiaci Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach zdokonaľujú svoje znalosti z anatómie v 3D priestore. Pre školu sme v spolupráci s nemocnicami Svet zdravia, spoločnosťou Samsung a Virtual Medicine zabezpečili zariadenie virtuálnej anatomickej učebne VAU. Študenti môžu vďaka aplikácii vidieť jednotlivé štruktúry ľudského tela z rôznych perspektív. Môžu ich interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať či oddeľovať tak, akoby mali reálne sústavy ľudského tela pred sebou.

Medik roka a najlepšia Florence roka

Zámerom súťaže „Medik roka“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich lekárov medzi študentmi 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo. Súťaž „Florence roka“ ponúka rovnakú výzvu budúcim sestrám 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a Stredných zdravotníckych škôl. Víťazi a finalisti majú možnosť získať nielen cenné skúsenosti z reálneho fungovania nemocnice, ale aj zaujímavú finančnú odmenu spolu s garantovaným pracovným miestom v našich nemocniciach podľa ich výberu.

Okrem toho majú medici počas leta možnosť vyskúšať si letnú stáž, kde sa na jeden týždeň stanú plnohodnotnou súčasťou našich zdravotníckych tímov. Môžu získať nové skúsenosti a vyskúšať si reálne fungovanie nemocníc.

Medik roka Florence roka

Novagrant pre lekárske odbory

Spolu so začiatkom výstavby Nemocnice novej generácie v Bratislave, ktorá bude dokončená v roku 2023, sme pre študentov ošetrovateľstva spustili aj grantový program. Účastníci programu majú k dispozícií okrem garantovaného pracovného miesta v novej nemocnici aj finančnú podporu vo výške 300 EUR počas štúdia a možnosť dodatočného vzdelávania v našich nemociach. Grant udeľujeme v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov medicíny.

 

Zistiť viac

Študuj zdravotku

Mladé talenty, ktoré majú chuť pomáhať, sa veľakrát rozhodnú pre štúdium v zahraničí a povolanie sestry, záchranára, sanitára či laboranta ostanú vykonávať tam. Rozhodli sme sa preto osloviť študentov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní, s ponukou štúdia na moderných školách, s ktorými spolupracujú. Študenti sa môžu na stredných zdravotníckych školách tešiť nielen na rôzne kurzy či letné kempy, ale aj na odborné praxe pod vedením tých najlepších odborníkov.

Študuj zdravotku ponúka záujemcom o povolanie v zdravotníctve aj informácie o jednotlivých povolaniach, aby si študenti mohli vybrať odbor, ktorý im je najbližší. Štúdiom na strednej zdravotníckej škole Bratislava Strečnianska, Bratislava Záhradnícka a Trnava Daxnerova si tak môžu v budúcnosti zaistiť skvelú prácu v moderných poliklinikách a nemocniciach.

Zistiť viac

Inovačný grant

V roku 2020 odštartovala Nadácie Penta pilotný ročník inovačného grantového programu pre zdravotníkov s cieľom podporiť vedu a výskum. Naši zamestnanci tak majú možnosť prihlásiť do grantovej výzvy projekt zameraný na podporu vývoja, výskumu a inovačných nápadov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Aj týmto spôsobom chceme pomôcť v rozvoji výskumných aktivít a medicínskeho know-how našich zdravotníkov. Nadácia Penta pre tento účel vyčlenila sumu 30.000 EUR. Víťazné projekty vyberá odborná porota.