Moje názory

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera