Na zdraví nám záleží najviac. Naozaj?

Tlak verejnosti sa sústreďuje skôr na to, ako naliať do systému viac peňazí, nie na to, ako systém zefektívniť.

Dve tisícky našich poistencov a zrejme mnohí ďalší nevedia o svojom onkologickom ochorení. Jedným z dôsledkov pandémie je totiž aj odložená zdravotná starostlivosť. Naše čísla hovoria, že na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi alebo ku gynekológovi prišla vlani len tretina z tých, čo mali na ňu nárok.

Napriek komplikovaným podmienkam sme ani počas pandémie neprerušili skríning rakoviny prsníka či hrubého čreva. Aj keď sa v posledných prieskumoch väčšina oslovených vyjadrila, že jej ešte intenzívnejšie záleží na zdraví, reakcie na naše pozvánky na onkoskríning tomu nenasvedčujú. Zareagovalo na ne len okolo šesť percent poistencov.

Konkrétne od januára minulého roka do mája 2021 sme rozoslali spolu 37-tisíc pozvánok aj s testom na skryté krvácanie, ktoré dokáže odhaliť skoré štádium rakoviny hrubého čreva a konečníka. Záujem prejavilo len 2 500 poistencov, pričom pozitívny test im vyšiel v 165 prípadoch.

Pozvánok na mamografiu sme rozoslali 30-tisíc. Prišlo na ňu však iba 1 870 žien, z ktorých si 30 vypočulo zlú správu. Ak sa nádor potvrdil u 30 žien z necelých dvoch tisícok, dá sa predpokladať, že zo zvyšných 28-tisíc žien zhruba 450 stále nevie, že má rakovinu… Naozaj nám najviac záleží na zdraví?

Pritom včasná diagnostika zásadne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu, dostupnejšiu liečbu a v neposlednom rade menej nákladnú pre poisťovňu a menej nepríjemnú pre pacienta. Napriek tomu sa diskusie či tlak verejnosti sústreďujú skôr na to, ako naliať do systému viac peňazí, nie na to, ako systém zefektívniť, ako ešte viac umožniť poisťovniam tlačiť na prevenciu.

Aj v dokumente Európskej komisie Investing in Health, 2013 sa zdôrazňuje potreba nákladovej efektivity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Okrem iného Komisia konštatuje: „V skutočnosti však platí, že čím vyššie sú výdavky, tým nižšie je hraničné zlepšenie zdravotného stavu ako dôsledku zvyšovania výdavkov. Kvalitu zdravia v spoločnosti neovplyvňuje len to, koľko peňazí sa použije, ale aj to, ako sa použijú.“

V aktuálnom legislatívnom procese vidím jedinečnú šancu na zakotvenie hodnoty za peniaze. V nemocniciach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby bola kvalitná a zároveň efektívna. Pri poisťovniach by zas uľahčila realizáciu a financovanie preventívnych programov či starostlivosť o chronických pacientov. Je to šanca zvýšiť motiváciu poistencov, aby bolo zdravie pre nich naozaj to, na čom najviac záleží. Záver legislatívneho procesu ukáže, ako sa zákonodarca rozhodol túto šancu využiť.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera