Zdravotníctvo prežíva vďaka firmám a ľuďom

Spomínate si ešte na udalosti spred roka? S napätím sme sledovali vývoj situácie v Taliansku a ostatných krajinách Európy a čakali sme, kedy sa pandémia dotkne aj Slovenska. Ako dobre sa 24. februára 2020 počúvalo ubezpečenie vtedajšieho premiéra, že Slovensko je pripravené zvládnuť epidemickú situáciu v prípade, že sa na našom území potvrdí výskyt nového koronavírusu.

Dnes vidíme, že to bolo veľmi naivné presvedčenie. Rok trvajúca covidová kríza na kosť odhalila, že na pandémiu nebol pripravený nikto. Vrátane zdravotníctva, ktoré zažíva veľmi krušné časy. Nielen preto, že len s vypätím všetkých síl dokážu zdravotníci zvládať starostlivosť o taký vysoký počet pacientov v ťažkom stave, ale aj preto, že až tri štvrtiny financií, z ktorých zdravotníctvo žije, tvoria odvody zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Podľa analytikov Národnej banky Slovenska sa na trhu práce vlani prejavil vplyv pandémie i následných opatrení nárastom počtu nezamestnaných. Za celý minulý rok dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,6 percenta a počty dlhodobo nezamestnaných Slovákov vlani začali po sedemročnom poklese opäť rásť. Banky hlásili nárast počtu klientov, ktorí požiadali o odloženie splátok hypoték či spotrebných úverov. Rovnakú skúsenosť sme mali aj my.

Pritom odvody zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v minulom roku tvorili až 77 percent našich príjmov, hoci táto skupina platiteľov tvorí len 40 percent! Väčšinu tvoria dôchodcovia, nezamestnaní, deti či študenti, za ktorých štát platí zúfalo málo.

Pandémia má okrem samotných zdravotníkov aj ďalších hrdinov. Sú nimi práve firmy a živnostníci, ktorí napriek veľmi zlej situácii nerezignovali, ale bojovali. Aj keď mnohí z nich nás požiadali o odklad splátok poistného, snažili sa tieto odvody platiť načas a v súlade s nastavenou dohodou.

Len vďaka nim sa darí udržať zdravotnú starostlivosť nad vodou. Preto určite právom očakávali lepšiu pomoc od štátu. Nechceme povedať, že štát nespravil vôbec nič, napríklad kurzarbeit určite v niečom pomohol. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby by si zaslúžili viac.

Veľmi si vážime každého jedného platiteľa poistného. Patrí im vďaka za to, ako bojujú, inovujú a prispôsobujú sa doteraz bezprecedentnej situácii vo svojom podnikaní. Bez ich príspevkov – odvodov, by slovenské zdravotníctvo nedokázalo ďalej fungovať a zachraňovať životy ani tak, ako sa mu to hrdinsky darí teraz.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera