Druhá koľaj

Vlani medzirocne stúpla úmrtnost diabetikov o 40 percent.

Na to, ako sa vinou ochorenia COVID-19 dostali na druhú koľaj chronické ochorenia, závažné diagnózy či neodkladné rehabilitácie, už dlho upozorňujú mnohí lekári, vedci, ľudia z think-tankov aj samotní pacienti. Naše dáta ukazujú, že právom.

V prvej vlne pandémie došlo k pozastaveniu väčšiny „odkladnej“ zdravotnej starostlivosti. Teraz už vieme, že išlo skôr o preventívne, ako o epidemiologicky odôvodnené odstrihnutie. V druhej vlne sa vďaka reálnej sile pandémie zahltili niektoré zdravotnícke zariadenia a osobitne zdravotnícki pracovníci covidovou starostlivosťou. Termíny na inú zdravotnú starostlivosť boli, či už z kapacitných dôvodov, alebo kvôli strachu pacientov z návštevy zdravotníckeho zariadenia, odsúvané na druhú koľaj. Žiaľ, má to svoje dôsledky.

Kolegovia sa pozreli na údaje, ktoré nám posielajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Čítajú sa veľmi ťažko. Vlani totiž medziročne stúpla úmrtnosť diabetikov o 40 percent. Určite nie všetci zomreli na covid, aj keď bezprostrednú príčinu úmrtia z našich dát zistiť nevieme. Aj laikovi musí byť jasné, že v porovnaní s populáciou bez chronického ochorenia je to významný nárast. Počet preventívnych prehliadok v roku 2020 klesol o 132 600 spoločne za všetky lekárske odbornosti. A to sú za nami roky práce manažovania programu „chronikov“, najmä diabetikov, pozývania na skríningy či motivácie poistencov prostredníctvom systému benefitov, aby absolvovali preventívne prehliadky.

Čo s tým? Zdravotné poisťovne musia pokračovať v manažmente chronických chorôb, rozširovať záber ochorení. Zákonodarcovia musia vytvoriť priestor v legislatíve, aby im to išlo ešte efektívnejšie a hospodárnejšie. Moderne, aktívne, fungujúcich vzorov zo zahraničia máme niekoľko.

Jednoducho treba nechať poisťovne, nech medzi sebou súťažia v tom, čo sofistikované a zodpovednosť za vlastné zdravie podporujúce dokážu pre svojich poistencov zrealizovať.

No a za poskytovateľov je tu reálny príklad, ako to ide už teraz. Mestská poliklinika v Hlohovci aktuálne rozbehla jedinečné, moderné doliečovacie centrum. Pozor, nie je to o covide. Pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode sa konečne dostanú k špičkovej rehabilitačnej starostlivosti. Práve k takej, aká im reálne a najmä včas dokáže pomôcť vrátiť sa k samostatnému životu. Bez otáľania sme s nimi podpísali zmluvu. A chceme zazmluvniť aj ďalšie takéto zariadenia, aby sme zvýšili šancu na lepší život po porážke našim poistencom z celého Slovenska. Podpora tohto typu modernej medicíny musí dostať priestor.

Lucia Hlinková

Členka predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera