Zneužívame svoje postavenie v zdravotníctve?
NIE

Od nášho vstupu do zdravotníctva sa snažíme vytvárať spoločenský tlak na potrebné zmeny smerom k finančne udržateľnému a modernému zdravotníctvu. Uvedomujeme si, že presvedčiť verejnosť o našom zámere je možné len prostredníctvom transparentnej a otvorenej komunikácie.

Postavenie Penty a jej vplyv v zdravotníctve považujeme za primerané veľkosti jej spoločností a trhovému podielu. Toto naše postavenie však nijakým spôsobom nezneužívame. Ako najväčší súkromný investor pravidelne a transparentne komunikujeme s Ministerstvom zdravotníctva, a to prostredníctvom manažmentu našich spoločností. Títo zamestnanci sa zúčastňujú pracovných skupín, do ktorých sú pozývaní, alebo komunikujú ako členovia asociácií a združení, ktorých sú naše spoločnosti členom.

Penta nemá žiaden vplyv na nominácie ľudí na ministerstve. Okruh  profesionálov a manažérov, ktorí majú dostatok manažérskych skúseností v oblasti zdravotníctva je na Slovensku z objektívnych dôvodov obmedzený, a preto je prirodzené, že vybraní manažéri môžu počas svojej kariéry pracovať ako pre štát, tak aj pre súkromnú spoločnosť, ktorá podniká v zdravotníctve.

Vo vyspelých krajinách je osvedčená prax, že je cťou pre top manažérov významných firiem, či investičných bánk, ak môžu aspoň načas svoje skúsenosti odovzdávať štátnej správe. Nie je to vnímané ako konflikt záujmov, ale naopak, ako snaha pomôcť profesionalizovať činnosť štátneho aparátu. Nie je preto na mieste, ak je zdravotnícky personál kritizovaný len na základe toho, že pracoval v niektorej z našich dcérskych firiem. O nomináciách na posty ministrov, či vysokých štátnych úradníkov rozhodujú vládne politické strany a určite nie naša spoločnosť.