Prevyšujú naše investície do zdravotníctva náš zisk?
ÁNO

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Zároveň hospodárske výsledky našich firiem pravidelne a transparentne zverejňujeme (v tabuľke nižšie nájdete výsledky našich firiem za rok 2019).

Dôvera Svet zdravia/ProCare
Tržby* 1 516,4 280,0
Čistý zisk* 14,5 0,8
Ziskovosť 0,96% 0,28%
Investície (CAPEX)* 5,0 17,6

*v mil. EUR

Pôsobenie v zdravotníctve vnímame ako náš dlhodobý záväzok zvýšiť jeho kvalitu a efektivitu. Investované prostriedky, napríklad do rekonštrukcie nemocníc či nákupu moderných medicínskych prístrojov, tak za posledných 5 rokov výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré naše spoločnosti vytvorili.

Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a zdravotnej poisťovne Dôvera investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje investované nad rámec akvizičných nákladov Táto suma predstavuje kapitálové investície do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež náklady spojené so splácaním nedoplatkov na odvodoch či energiách prevzatých nemocníc. Ďalších 271 miliónov investujeme výstavby Nemocnice novej generácie v Bratislave. Spolu tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva takmer pol miliardy eur.

Vďaka miliónovým investíciám do zlepšovania zdravotníctva sa nám darí budovať nové nemocnice, rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy či skracovať čakacie lehoty.