Platíme dane na Slovensku?
ÁNO

Jednou z najčastejších otázok, ktoré dostávame je, či Penta platí dane na Slovensko, prípadne či sme vlastníkom schránkových firiem. Skupina Penta nemá a nevyužíva pri svojom podnikaní žiadne schránkové firmy, a to ani v zdravotníctve a ani v žiadnej inej oblasti jej investícií.

Podnikáme maximálne transparentne, pričom naša vlastnícka štruktúra je verejne dostupná aj na našej webovej stránke http://www.pentainvestments.com/sk/about/structures.aspxa je schválená daňovými úradmi každej jednej krajiny, v ktorej pôsobíme.

Ak sa o sídlach našich spoločností v krajinách Európskej únie ako je Cyprus alebo Holandsko hovorí ako o „schránkových firmách“, nie je to pravda. Cieľom spoločností, ktoré využívajú štruktúru „schránkových firiem“, je  anonymizovať skutočného vlastníka, či užívateľa konečných výhod, pričom tieto spoločnosti v skutočnosti v daných krajinách nepôsobia, ale vo firmách ich zastupujú právnici.

Penta takéto štruktúry nemá a ani ich nevyužíva. V spomínaných krajinách má Penta oficiálne zastúpenie, má tam kancelárie, v ktorých pôsobia jej zamestnanci a tam sídliace spoločnosti v nich aj disponujú majetkom. Penta je medzinárodnou skupinou, nepôsobí len na Slovensku, ale v ďalších takmer desiatich európskych krajinách a je preto štandardné, že jej spoločnosti sídlia  aj mimo Slovenska.

Navyše, krajiny ako Cyprus a Holandsko majú dlhodobo dôveru investorov, ktorá vychádza zo stabilných právnych predpisov. Tie platia desaťročia a teda nemenia sa nepredvídateľne z roka na rok. Benefitom týchto krajín je aj dobrá infraštruktúra rôznych poradcov – právnikov, audítorov a daňových poradcov, ktorí majú skúsenosti s medzinárodnými investíciami a transakciami.

To, že máme spoločnosti aj v zahraničí však neznamená, že slovenské zdravotnícke spoločnosti neplatia dane do slovenského štátneho rozpočtu. Aj nemocnice a polikliniky Svet zdravia a ProCare, lekárne Dr.Max a aj zdravotná poisťovňa Dôvera zdaňujú svoje zisky na Slovensku.

Napríklad, Dôvera len na dani z príjmov za ostatných 10 rokov odviedla do štátneho rozpočtu viac ako 90 miliónov eur. Mimochodom, pre porovnanie, za rovnaké obdobie na daniach z príjmov zaplatila dvakrát väčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa 116-tisíc eur.

Celkovo skupina Penta len v roku 2019 prispela daňami a odvodmi do štátneho rozpočtu sumou až  168 miliónov EUR a sme tak pravdepodobne jeden z najväčších platiteľov daní na Slovensku, v kategórii spoločností so slovenským kapitálom.