Vytiahli sme 400 miliónov eur zo slovenského zdravotníctva?
NIE

To čo je často opisované ako „vytiahnutie 400 miliónov eur“ predstavuje štandardnú výplatu záväzkov voči akcionárovi, kedy transakcia prebieha cez takzvaný „dividend recap“. Nejde o žiadnu účelovú operáciu, alebo trik.

Ide o štandardný nástroj, ktorý sa používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru. Ide o komerčný vzťah medzi spoločnosťou, jej akcionárom a financujúcimi bankami. Banky poskytnú spoločnosti úver len v takej výške, ktorá vyjadruje dôveru bánk v to, že spoločnosť bude po dobu splácania úveru zisková a bude schopná splácať istinu a úroky z úveru.

Dividend recap používa Penta bežne v takmer každej svojej investícii, pretože takáto operácia umožňuje, aby vlastník – investor mohol získať hotovosť a mohol ju následne reinvestovať. V prípade Dôvery si tak Penta „nevytiahla“ z poisťovne neoprávnene alebo nezákonne ani jedno jediné euro.

Kľúčovou hodnotou zdravotnej poisťovne je jej poistný kmeň. V roku 2008-2009 bola účinná nezmyselná právna úprava, ktorá zakazovala prevod kmeňa medzi poisťovňami za inú ako nulovú hodnotu. Pri predaji podniku Dôvery do Apolla tak musel byť účtovne poistný kmeň Dôvery vyjadrený v nulovej hodnote. Preto ak sa hovorí, že pri transakcii sme umelo navýšili hodnotu zdravotnej poisťovne, nie je to pravda, pretože kúpou Dôvery sme získali jej kmeň, v ktorom sa skrývala hodnota spoločnosti a ktorá prirodzene stúpla.. Nárast tejto hodnoty bol vyjadrený nezávislým znaleckým posudkom, pričom týmto úkonom nikto neutrpel akúkoľvek škodu a ani si neodôvodnene neprilepšil.

Týchto 400 miliónov eur je dnes takmer v plnej výške preinvestovaných v rámci zdravotníckeho portfólia Penty. Peniaze sa tak dostali naspäť do systému, kde vďaka nim môžeme zlepšovať kvalitu slovenského zdravotníctva.