Vytiahli sme 400 miliónov eur zo slovenského zdravotníctva?
NIE

V minulosti bolo na trhu viacero zdravotných poisťovní. V roku 2004 ich bolo až 12. Vzájomným zlučovaním sa tento počet znížil do roku 2009 na 5. Medzi zdravotné poisťovne, ktoré v tom čase na trhu fungovali, patrili aj (stará) Dôvera a zdravotná poisťovňa Apollo. Dôvera mala 850-tisíc poistencov a Apollo 500-tisíc.

V roku 2009 prišlo k spojeniu týchto dvoch zdravotných poisťovní. Technicky sa toto spojenie uskutočnilo predajom „starej“ poisťovne Dôvera poisťovni Apollo, čím vznikla nová Dôvera zdravotná poisťovňa – tak ako ju poznáme dnes. Tá tak mala po spojení už takmer 1,4 milióna poistencov.

Kľúčovou hodnotou zdravotnej poisťovne sú poistenci, ktorí tvoria jej poistný kmeň. Inými slovami,  hodnota zdravotnej poisťovne závisí od  toho, koľko má poistencov, či sú títo poistenci zdraví alebo chorľaví, v akom sú veku, a tým či sa jedná o ľudí v produktívnom veku, alebo dôchodcov či študentov. Hovoríme o štruktúre poistného kmeňa. Od nej zároveň závisí, koľko títo poistenci mesačne prispievajú do zdravotnej poisťovne platbami na zdravotných odvodoch.

V čase spájania zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, v roku 2009, bola hodnota poistného kmeňa Dôvery, teda hodnota 850 tisíc poistencov, znaleckým posudkom ohodnotená na približne 480 miliónov eur.

Spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo došlo k nárastu hodnoty poisťovne Apollo o 480 miliónov eur, ktorú predstavovala hodnota poistného kmeňa starej Dôvery. Nejedná sa teda o žiadnu umelú, ale o reálnu hodnotu za 850 000 poistencov, ktoré kúpou poisťovňa Apollo získala.

Predstavte si, že na trhu sa predáva byt za 100 000 EUR. Majiteľ ho vlastnil 10 rokov a hodnota bytu za toto obdobie vzrástla na dvojnásobok, čo potvrdzujú znalci alebo trhové ceny za podobný byt. Zákon však hovorí, že byt môže jeho majiteľ predať len za sumu, za ktorú ho kúpil pred 10 rokmi – teda za 100 000 EUR. Byt za túto sumu kúpite vy a viete, že vlastníte nehnuteľnosť, ktorej hodnota nie je 100 ale 200 tisíc EUR a ak  by ste sa byt rozhodli ďalej predať, získali by ste zaň nie 100, ale 200 tisíc eur. Ide o umelú hodnotu, alebo reálnu sumu? Uznáte sami, že táto hodnota nie je fiktívna. Byt ste od predošlého majiteľa len jednoducho kúpili pod cenu.

Rovnaká polemika sa vedie dnes v prípade Dôvery. Jej hodnota s novými poistencami prirodzene narástla. Vieme teda povedať, že hodnota novej Dôvery nevzrástla len tak – z ničoho nič. Hodnota novej Dôvery nebola umelo nadhodnotená, ale reálna, čo potvrdili aj viacerí znalci.

Dostávame sa ku kľúčovej otázke, ktorú často kladú politici alebo politickí nominanti a preberajú ju aj niektorí novinári: Vytiahla Penta 400 miliónov zo slovenského zdravotníctva? Nie. Je to lož.

V podnikaní, zdravotné poistenie nevynímajúc, je bežné, že firmy pre svoj rast, nové investície či vyplatenie budúcich ziskov nepoužívajú iba vlastné financie, ale na tieto účely často žiadajú banky o poskytnutie úveru. Rovnako tak spravila aj Dôvera.

Ide o rovnakú situáciu, ako keď si bežný človek berie hypotéku. Ak niekto nedokáže alebo nechce z vlastných úspor zaplatiť celú hodnotu nehnuteľnosti – požiada banku o úver. Banka pri posudzovaní hypotéky pozerá na hodnotu nehnuteľnosti a vašu schopnosť platiť mesačné splátky v požadovanej výške a načas. Na základe toho sa rozhodne či výška úveru o akú žiadate je adekvátna a či vám úver poskytne.

To isté spravilo spolu 11 slovenských a zahraničných bánk v prípade Dôvery, kedy žiadala o úver vo výške približne 283 miliónov eur.

V prvom rade sa banky pozreli na to, akú hodnotu Dôvera má, ako funguje jej biznis model a či je schopná úver riadne splácať. To, že banky takýto úver Dôvere na konci dňa poskytli, je len ďalším dôkazom toho, že jej hodnota po zlúčení nebola umelo nadhodnotená, ale reálna, nakoľko jej biznis model stojí aj na zložení jej poistencov – teda jej poistnom kmeni. Zároveň banky vyhodnotili, že Dôvera bude schopná úver splácať. Tento úver, ktorý Dôvera medzičasom aj úplne splatila, nebol zároveň splácaný z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť.

Tak ako nie je amorálne a nelegálne zobrať si hypotéku, tak nie je amorálne a nelegálne, ak si úver zoberie akákoľvek firma.

Z tohto úveru si Penta vyplatila časť budúcich ziskov, ktoré ďalej investovala do slovenského zdravotníctva. Aj vďaka týmto peniazom sa nám podarilo postaviť dve úplne nové nemocnice v Michalovciach a v Bratislave, modernizovať budovy nemocníc a ich technologické vybavenie či digitalizovať procesy nielen v nemocniciach, ale aj v poisťovni Dôvera.

Slovensko tak nielenže neprišlo ani o 1 euro, ale dokonca získalo viac – vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Penta teda vyplatené peniaze z úveru nepoužila vo svoj prospech, ale v prospech poistencov a pacientov. Peniaze nepoužila na krytie starých dlhov, ale na rozvoj služieb. Tu je dôležité pripomenúť, že Dôveru nikdy nebolo potrebné oddlžovať či zachraňovať. Naopak, štátna zdravotná poisťovňa, na rozdiel od tých súkromných, tvorí dlhodobo stratu. Štát minul od roku 2009 na jej oddlžovanie takmer 400 miliónov eur. Išlo však o peniaze všetkých ľudí, nielen o peniaze poistencov VŠZP.

A prečo Dôvera nezdanila zisk, ktorý si vyplatila z úveru? Pretože to v tom čase zákon nepožadoval.

Daň z negatívneho good willu, teda hodnoty, ktorú Dôvera získala bezplatne pri získaní poistencov starej Dôvery, sa v tom čase neplatila. Zaplatiť daň by sme nemohli ani v prípade, ak by sme chceli, nakoľko to, z čoho sa daň platí, určuje zákon. Ak by ste aj vy zaplatili vyššiu daň, ako zákon vyžaduje, štát je povinný vám ju vrátiť späť.