Je krížové vlastníctvo v zdravotníctve benefitom pre pacienta?
ÁNO

Krížové vlastníctvo je dnes často považované za „strašiaka“ slovenského zdravotníctva. V rámci politických diskusií sa dokonca uvažovalo aj nad obmedzením podnikania Penty v zdravotníctve tým, že by sme súbežne nemohli vlastniť nemocnice, polikliniky, lekárne a zdravotnú poisťovňu. Krížové vlastníctvo je však v skutočnosti benefitom nielen pre samotné zdravotníctvo, ale najmä pre ľudí. Z tohto dôvodu by mohlo mať akékoľvek zásadné regulačné opatrenie negatívny vplyv najmä na pacientov, poistencov, či zákazníkov.

Tieto regulácie by preto mali byť motivované verejným záujmom, ktorým je predovšetkým zlepšovanie kvality, dostupnosti, ale aj efektivity slovenského zdravotníctva. Boj proti krížovému vlastníctvu neadresuje ani jeden z týchto cieľov. Naopak, skôr obmedzuje, či likviduje to, čo dnes v zdravotníctve spoľahlivo funguje. Boj proti krížovému vlastníctvu sa navyše deje na základe úplne falošných argumentov.

 

O aké „argumenty“ sa jedná?

Mýtus č.1 – Krížové vlastníctvo súkromných investorov v zdravotníctve nikde vo vyspelom svete nefunguje, Slovensko je v tomto výnimkou

Fakty:

  • Krížové vlastníctvo spoľahlivo a dlhé roky funguje napríklad v Rakúsku, Nemecku, v USA, či Izraeli.

Kaiser Permanente 
Americká spoločnosť, ktorá v rámci integrovanej zdravotnej starostlivosti zahrňuje všetky súčasti systému zdravotníctva, teda aj platiteľa aj poskytovateľov. Súčasťou jej systému je viac ako 10 miliónov obyvateľov a 660 nemocníc a iných medicínskych zariadení.

Maccabi Health Services  
Izraelská spoločnosť, ktorá má viac ako 2 milióny klientov s obratom približne 2 miliardy dolárov, z ktorých 80 % je z verejných zdrojov. Maccabi Health Services zahŕňa poistnú vetvu, teda platiteľa a vlastných či zazmluvnených poskytovateľov – lekárne, diagnostiku, polikliniky, nemocnice či rehabilitačné zariadenia.

Geisinger Health System   
Systém integrovanej zdravotnej starostlivosti v USA s viac ako 3 miliónmi klientov a 30-tisíc zamestnancami. GHS zahŕňa tri hlavné entity – nemocnice, ambulancie a spoločnosť poskytujúcu manažment zdravia.

Bupa Global Medical Insurance
Skupina Bupa je poprednou medzinárodnou zdravotníckou organizáciou pôvodne zo Spojeného kráľovstva poskytujúca služby viac ako 32 miliónom zákazníkom z viac ako 190 krajín sveta. Ponúka zdravotné poistenie pre súkromné osoby i pre zamestnancov a produkty predplatených zdravotníckych služieb, prevádzkuje nemocnice, poskytuje zdravotnícke služby na pracoviskách, domácu zdravotnú starostlivosť, lekárske hodnotenia a služby súvisiace s liečbou chronických ochorení.

Integrované systémy, založené na krížovom vlastníctve, sú súčasťou aj rakúskeho či nemeckého zdravotníctva. Napríklad rakúske poistné fondy, založené jednotlivými regionálnymi samosprávami, vlastnia a prevádzkujú veľké polikliniky či nemocnice.

  • Takéto fungovanie v spomínaných krajinách poskytuje viac výhod, nielen poskytovateľom, ale aj pacientom. Integrovaná zdravotná starostlivosť je svetovým trendom. Efektivita a kvalita týchto systémov je zabezpečená dôslednou koordináciou poskytovateľov a platcov, s cieľom minimalizovať čas liečby a maximalizovať jej efekt.
  • Integrované systémy nemusia nutne znamenať iba spoluprácu spoločností jedného vlastníka. Ak sa zvolí spolupráca v oblasti, ktorá prináša benefity viacerým účastníkom systému, vie výborne fungovať aj bez existencie jednotnej vlastníckej štruktúry. Vhodným príkladom je služba Bezpečné lieky spustená zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách a spája lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Jej hlavným prínosom je, že lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe. Bezpečné lieky inšpirovali aj štátnu zdravotnú poisťovňu k obdobnému projektu.

Mýtus č.2 – Penta zneužíva krížové vlastníctvo cez tzv. transfer pricing, kedy zdravotná poisťovňa  Dôvera zvýhodňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na strane Penty na úkor iných poskytovateľov

Fakty:

  • Penta prostredníctvom zdravotnej poisťovne Dôvera nezvýhodňuje žiadne nemocnice či polikliniky a všetky vzťahy medzi jej spoločnosťami sú založené na trhovej báze. Dôkazom je aj cenová politika, ktorá platí smerom k regionálnym nemocniciam Svet zdravia. Platby Dôvery našim nemocniciam sú buď rovnaké, alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od iných zdravotných poisťovní. V prípade akýkoľvek pochybností je možné nahliadnuť do konkrétnych zmlúv medzi poisťovňou a poskytovateľmi, keďže všetky sú verejne dostupné v elektronickej podobe na stránkach zdravotných poisťovní.

Mýtus č.3- Penta obecne zneužíva svoje postavenie v slovenskom zdravotníctve, pričom presadzuje len výhody pre seba

Fakty:

  • Ide o tvrdenie, ktoré nie je podložené žiadnymi faktami.. Kde konkrétne Penta zneužíva svoje postavenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach Svet zdravia, ambulanciách ProCare, či lekárňach Dr.Max? Ako konkrétne tieto zariadenia poškodzujú záujmy pacienta, ktorý chce kvalitnú, efektívnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť?

Mýtus č.4 – Penta dominuje slovenskému zdravotníctvu a je potrebné ju obmedziť

Fakty:

  • Penta nie je dominantným, alebo monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži. Dominantným hráčom je štát, ktorý je nielen najväčším vlastníkom najväčšej poisťovne a nemocníc, ale je zároveň aj regulátorom.
  • Od vstupu Penty do segmentu zdravotníctva nesledujeme záujem byť najväčším hráčom, ale chceme byť predovšetkým kvalitatívnym lídrom v jednotlivých segmentoch.
  • V zdravotnom poistení má Dôvera 28% trhový podiel, v segmente lekární na Slovensku má lekárenská sieť Dr. Max približne 15% trhový podiel. Sme síce vlastníkom najväčšej súkromnej siete regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom. Dominantné postavenie má štát a verejným sektorom vlastnené najväčšie nemocnice.

V neposlednom rade je boj proti Pente a krížovému vlastníctvu nezmyselnou agendou pre akúkoľvek vládu, pretože nemá žiadnu oporu v legislatíve. Obmedzenie krížového vlastníctva by vystavilo Slovenskú republiku nutnosti pravdepodobne protiprávne vyvlastňovať a veľmi draho odškodňovať Pentu. Zároveň by takéto kroky viedli k znižovaniu tlaku na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čím by utrpeli najmä pacienti.

Ako Penta, spolu s našimi zdravotníckymi spoločnosťami sme presvedčení, že súkromné investície sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva a že z nich profitujú najmä samotní pacienti. Nebránime sa konkurencii, práve naopak, privítali by sme vstup viacerých zahraničných investorov do sektoru zdravotníctva, či už do segmentu poisťovní alebo poskytovateľov. Sme presvedčení, že len silná konkurencia dokáže vygenerovať najlepšiu starostlivosť o pacientov.

Zároveň si plne uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie. Do zdravotníckych projektov na Slovensku sme ku koncu roka 2019 preinvestovali viac ako 250 miliónov eur a v najbližších rokoch plánujeme ďalšie významné investície. Do roku 2023 tak do slovenského zdravotníctva investujeme takmer pol miliardy eur.