Je Penta dominantným hráčom v zdravotníctve?
NIE

Penta nemá ambíciu a ani v súčasnosti nie je dominantným či monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži.

V zdravotnom poistení má Dôvera len 29%-ný trhový podiel, pričom najväčším hráčom v tomto sektore je dlhodobo štátna VšZP. V segmente lekární prevádzkujeme na Slovensku pod značkou Dr.Max približne 300 lekární. Z celkového počtu viac ako 2000 tak naše lekárne predstavujú len približne 15%-ný podiel. Máme síce najväčšiu súkromnú sieť regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom. Dominantným hráčom je štát, ktorý nielenže vlastní najviac nemocníc, ale je zároveň aj regulátorom. Ak sa teda pozrieme na konkrétne čísla, je zrejmé, že monopol nemajú súkromní investori, ale práve štát. Viackrát sme už preto deklarovali, že by sme privítali, aby do segmentu zdravotníctva vstúpili aj iní súkromní hráči. Sme presvedčení, že len zdravá konkurenčná súťaž vyprodukuje pre pacientov najlepšie výsledky a my sa jej v žiadnom prípade nebránime.