Je zdravotná starostlivosť poskytovaná v našich nemocniciach zadarmo?
ÁNO