Mení súkromný investor nemocnice na kvalitné a efektívne zariadenia?
ÁNO

V rámci siete Svet zdravia dnes vlastníme 17 nemocníc po celom Slovensku. Takmer všetky nemocnice sme preberali v kritickom stave, ako po ekonomickej, tak aj fyzickej stránke. Naše nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Vo verejných súťažiach Svet zdravia uspel vždy vďaka najvýhodnejšej cenovej ponuke, ktorá zahŕňala napríklad prevzatie predchádzajúcich záväzkov, vysokú kúpnu cenu alebo garantované investície do rekonštrukcie a obnovy zariadení. Ani v jednom prípade nás nemusel prenajímateľ (napríklad VÚC) urgovať so splatnosťou našich záväzkov alebo s realizáciou dohodnutých investícií. Práve naše investície do týchto nemocníc často prekračujú dohodnutú sumu.

Našim dlhodobým záväzkom je radikálne zlepšiť fungovanie našich nemocníc a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a zdravotnej poisťovne Dôvera investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje investované nad rámec akvizičných nákladov Táto suma predstavuje kapitálové investície do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež náklady spojené so splácaním nedoplatkov na odvodoch či energiách prevzatých nemocníc.