Zlepšovanie diagnostiky a liečby

V humenskej nemocnici sme otvorili novú rádiológiu

Nemocnica Svet zdravia Humenné dnes slávnostne otvorila úplne nové rádiologické pracovisko. Jeho súčasťou je aj moderný CT prístroj, ktorý okrem nadštandardne nižšej radiačnej záťaže výrazne pomôže pacientom po cievnej mozgovej príhode. Lekári totiž dokážu vďaka nemu predpokladať, ktorá časť mozgu sa ešte dá zachrániť. Po 33 rokoch sa zároveň pracovisko presťahovalo do tesnej blízkosti urgentného príjmu, takže akútnych pacientov už nemocnica nemusí prevážať do iných pavilónov a výrazne tým šetrí potrebný čas. Na pracovisko pribudol aj nový skiagraf, sonograf a počas leta ho doplní aj mamograf, pričom všetky prístroje sú plne digitalizované. Nemocnica nakúpila medicínsku technológiou s pomocou eurofondov a za vlastné financie priestory pracoviska zrekonštruovala. Celkové náklady sa vyšplhali na 1,1 milióna eur.

Zlepšovanie diagnostiky a liečby

Rok 2020 bol rokom zdravotníctva a zdravotníkov

Rok 2020 bol obrovskou výzvou. Čelili sme náročným situáciám, ktoré si vyžadovali množstvo úsilia. Aj v ťažkých časoch sme dokázali rekonštruovať nemocnice a polikliniky, budovať nové zdravotnícke zariadenia a prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy.

Zlepšovanie diagnostiky a liečby

Prvý onko-gynekologický online workshop v michalovskej nemocnici. Pomáhalo aj hlasom ovládané robotické rameno

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa pod vedením MUDr. Marcela Vanča z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem a primára onko-gynekologického oddelenia MUDr. Jána Bujňáka uskutočnil v spolupráci s firmami Ultramed, Medirecord, Johnson, Promedeus a Medtronik šiesty endoskopický workshop, ktorý bol vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu po prvýkrát vysielaný online a naživo cez internú sieť nemocnice.

Zlepšovanie diagnostiky a liečby

Zisk investujeme do zlepšovania zdravotníctva

Našim dlhodobým cieľom je prinášať kvalitné, dostupné a efektívne zdravotníctvo. Preto sme do zlepšovania slovenského zdravotníctva k dnešnému dňu investovali už stovky miliónov eur.