Dunajskostredská nemocnica zvyšuje kvalitu intenzívnej zdravotnej starostlivosti

Nemocnica dnes otvorila nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS).

Kompletne vybavené izolačné miestnosti podtlakom, ultrasonografiou, intubačným fibrobronchoskopom, dialýzou a špičkovými polohovateľnými posteľami. Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda otvorila jedno z prvých intenzivistických oddelení na Slovensku, ktoré v sebe zahŕňa vylepšenia z nadobudnutých skúseností z prvých dvoch vĺn pandémie COVID-19. Nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS), oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. Náklady nemocnica spolufinancovala z eurofondov a celkovo sa vyšplhali na 2 milióny eur. Približne 260 tisíc eur z toho financovala z vlastných zdrojov.

„Vďaka novému oddeleniu budeme vedieť poskytovať oveľa kvalitnejšiu intenzívnu starostlivosť pre pacientov, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života. Podarilo sa nám na jedno miesto skoncentrovať najlepšie vybavenie a medicínsky tím, takže o pacienta bude postarané komplexnejšie. Navyše s novou kapacitou lôžok získavame flexibilitu, ktorú sme doteraz nemali. Som veľmi rada, že už aj naša nemocnica má oddnes rovnaké podmienky pre intenzívnu medicínu, ako na ostatných pracoviskách siete Svet zdravia. Na tento projekt bude nadväzovať nový urgentný príjem, ktorého výstavbu plánujeme začať na jar budúceho roka,“ hovorí Sylvia Bock, riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Na novom oddelení sa nachádza 17 intenzivistických lôžok, z toho osem plne vybavených pre najťažších aristických pacientov s umelou pľúcnou ventiláciou. To predstavuje až dvojnásobnú kapacitu oproti doterajšiemu stavu. Prínos nového oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti spočíva najmä v tom, že hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe rozhoduje na jednom mieste multiodborový tím špecializovaných lekárov.

„Počas prvých dvoch vĺn pandémie koronavírusu sme získali skúsenosti, ktoré sme dokázali ešte integrovať do vybavenia nového oddelenia. To je vybavené špičkovými prístrojmi, ktoré významným spôsobom skvalitňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov v kritickom stave. Či už ide o celkové vybavenie tzv. crashroomu, hemodynamiky, videolaryngoskopu alebo napríklad intubačného videobronchoskopu. Do roka by sme dokonca chceli rozbehnúť aj kontinuálnu hemodialýzu. Prirodzene z toho budú ťažiť všetci pacienti vyžadujúci našu intenzivistickú starostlivosť,“ dodáva MUDr. Balázs Laczkó, primár oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

O jednotlivých pacientov sa nepretržite starajú lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Pacient s infarktom myokardu je pod dohľadom internistu, pacient s porážkou je v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa stará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii sa stará anestéziológ-intenzivista. Z nových 17 lôžok sú dve stavebne izolované. Budú sa využívať pri pacientoch, ktorí sú infekční a pri ktorých je potrebné eliminovať riziko rozšírenia nákazy. Vďaka tomu sa skvalitní aj starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Významnou výhodou a súčasne medzinárodným trendom je aj to, že počet lôžok v rámci daných odborov nie je striktne určený a prispôsobuje ich akútnym potrebám. Tento organizačný prístup sa volá systém plávajúcich lôžok.

Ďalšou novinkou, ktorú na oddelení chystajú, má byť využívanie pozitív muzikoterapie v rámci bazálnej terapie. Liečba upokojujúcou hudbou (pomocou bezdrôtových slúchadiel), dopomáha k zmierneniu bolestí, nepokoja, uvoľneniu psychomotorického napätia, ale aj navádzaniu na iné myšlienky. Takisto je pri muzikoterapii klinickými štúdiami potvrdená aj nižšia potreba analgetickej liečby. Túto formu terapie plánujú využiť u všetkých hospitalizovaných pacientov na OAMIS. Rovnako plánujú zaviesť televízory v častiach, v ktorých budú koncentrovaní pacienti pri plnom vedomí. V neposlednom rade chce zdravotnícky tím využiť najnovšie poznatky v rámci výživy a fyzioterapie, ktoré sú nenahraditeľné pri úspešnej liečbe kriticky chorých pacientov.

S výstavbou oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti začali v júni v roku 2020. Stavebné práce dokončili v septembri tohto roka. Rozsiahly investičný projekt bol spolufinancovaný z eurofondov.