Systémový prístup k bezpečnosti pacienta

V ostatných dňoch opäť ožila téma systémového prístupu k bezpečnosti pacienta počas hospitalizácie a predchádzaniu neželaných udalostí počas operačných výkonov.

WHO Checklist

ProCare a Svet zdravia začala zavádzať do praxe jednotné kontrolné protokoly bezpečnej operácie (WHO kontrolný list operácie  – WHO Safe Surgery Checklist, viď príloha ) už od roku 2017. Definujú zoznam kontrol, ktoré musia jednotliví členovia medicínskeho tímu splniť v troch fázach operácie: po príchode pacienta do operačného traktu, pred incíziou kože a pred odchodom z operačnej sály. Ide napríklad o správne označenie strany miesta operácie pri párových orgánoch, opätovné skontrolovanie alergií pacienta či sterility všetkých nástrojov. Musia byť vyplnené pred každým operačným zákrokom vrátane jednodňovej chirurgie, podpísané zodpovednými lekármi a stávajú sa súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ich správne vypĺňanie sa navyše pravidelne kontroluje. Tento postup sa dodržiava vo všetkých našich 17 nemocniciach a 13 poliklinikách na Slovensku.

Bezpečná identifikácia pomocou náramku

V Michalovskej a Trebišovskej nemocnici je súčasne zavedený systém bezpečnej identifikácie pacientov pomocou 2D náramkových kódov. Ten je priamo previazaný s ďalším inovatívnym systémom bezpečného dávkovania a podávania liekov cez automatizovanú Centrálnu prípravovňu liekov.  Sieť ProCare a Svet zdravia plánuje zavádzať menované systémy okrem nemocnice Bory aj do svojich ďalších nemocníc.

Kontrola na prvom mieste

Je to veľmi komplexná téma, aj keď základné princípy sú jednoduché. Ľudský faktor je však omylný. Omylom je možné predchádzať iba systémovou viacnásobnou kontrolou. Bežná „rutina“ navyše často omylom napomáha. Každý omyl v zdravotníctve môže mať fatálne následky. Letecký priemysel to pochopil už dávno, slovenské zdravotníctvo ma v tomto smere stále čo doháňať.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.