Výnimočná operácia chrbtice cez brušnú dutinu

Na pôde pracoviska úrazovej chirurgie zrealizoval tím pod vedením MUDr. Matejičku jedinečnú operáciu chrbtice.

Úrazová chirurgia

Pracovisko úrazovej chirurgie ako samostatné pracovisko spadá pod spoločný ortopedicko-traumatologický program Nemocnice Bory. Špecializuje sa na úrazy a poúrazové stavy so superšpecializáciou na artroskopické operácie a operácie chrbtice v celom rozsahu.

Primárom traumatológie je MUDr. Dušan Matejička. Práve ten vám vo videu bližšie predstaví jedinečnú operáciu, ktorá sa uskotočnila na pôde Nemocnice Bory.

Jedinečná operácia nielen pre Nemocnicu Bory

Pre naše pracovisko je tento operačný výkon výnimočný tým, že sa vykonáva po prvýkrát v nemocničnej sieti Penta Hospitals,“ vysvetľuje MUDr. Matejička.

Pre pacienta je tento spôsob operácie špecifická tým, že sa operatéri k chrbtici dostali cez dutinu brušnú. Obišli tým miechový kanál a s tým spojené komplikácie. Ďalšími obrovskými výhodami tohto výkonu sú:

  • malé krvné straty,
  • malá invazivita operačného výkonu
  • a taktiež rýchlejšia rekonvalescencia.

Predný prístup bol bezpečnejší

Operačný výkon u pacienta sa vykonával z dôvodu takzvanej nestability v oblasti driekovej chrbtice, ktorá nastala po predchádzajúcich operačných výkonoch.

Predný prístup sme zvolili, pretože zadné elementy boli odstránené v minulosti. Bol tam veľký výskyt jazvovitých tkanív a predný prístup bol omnoho bezpečnejší,“ popisuje operáciu primár traumatológie MUDr. Matejička.

Tento typ výkonu sa plánuje opakovane využívať ako aj v Nemocnici Bory, tak v celej sieti Penta Hospitalspretože zvyšuje bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a má nespočetne veľa výhod.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.