Dunajská Streda

Nábor praktických sestier zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede

12. februára 2024 sa uskutočnil nábor maturantov Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede (SZŠ) do Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda. Nábor prebiehal pod vedením námestníčky OŠE PhDr. Henriety Földesovej, MBA a HR koordinátorky Mgr. Kristíny Slobodu.

Dunajská Streda

Ocenenie pre hematológiu v Dunajskej Strede

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja.  Medzi ocenenými bolo aj Hematologicko -transfúziologické oddelenie Dunajskostredskej nemocnice. 

Dunajská Streda

V dunajskostredskej nemocnici pomáha pri operácii kolena robot ROSA

Ortopédom v Nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda asistuje pri výmene kolenného kĺbu už aj robot. Počas minulého týždňa tam uskutočnili vôbec prvé robotické totálne endoprotézy kolena daného typu v strednej a východnej Európe. Tím operatérov totiž prešiel viacstupňovými požiadavkami a do nemocnice nainštalovali modernú robotickú technológiu ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant). Pacientom má priniesť nielen zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj subjektívnej spokojnosti, ktorá je po operácii kolena rádovo najnižšia v porovnaní s ostatnými veľkými ortopedickými operáciami. Technológia sa budúci rok presunie do novej Nemocnice Bory v Bratislave.

Dunajská Streda

V Dunajskostredskej nemocnici od dnešného dňa odoberajú krvnú plazmu!

Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku značné množstvo, do tohto roka neexistovalo na Slovensku žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou). Plazma sa u nás doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov. Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda ako tretia v sieti nemocníc Svet zdravia rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy, čím sa chce aktívne podieľať na zvýšení objemu plazmy na výrobu liekov z nej. Pravidelné dodávky plazmy a celkové zvýšenie objemu vyvezenej plazmy pre výrobcov zvyšujú dostupnosť a možnosti zabezpečenia dostatočného množstva potrebných liekov pre pacientov, ktorí sú na ne odkázaní.