Dunajská Streda

„Nechcem ešte zomrieť“

Jeden deň anestéziológa v Dunajskostredskej nemocnici

Dunajská Streda

Pacienti v dunajskostredskej nemocnici si môžu sestru privolať cez svoj náramok

Pacienti v dunajskostredskej nemocnici, ktorí potrebujú pomoc sestry, si ju už dokážu privolať z ktoréhokoľvek miesta a veľmi jednoducho prostredníctvom svojho náramku na ruke.

Dunajská Streda

Nová recepcia a VIP izba v Dunajskej Strede

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda dnes predstavila nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu.