„Nechcem ešte zomrieť“

Jeden deň anestéziológa v Dunajskostredskej nemocnici

Na prelome januára a februára tohto roka sa dunajskostredský okres stal najinfekčnejším spomedzi všetkých oblastí Slovenska. Za posledné 4 mesiace bolo v dunajskostredskej nemocnici hospitalizovaných viac ako 760 pacientov. Tretina z nich žiaľ neprežila.

Každý deň so sebou prináša silné príbehy ľudí, ktorí bojujú o život a príbehy zdravotníkov, ktorí dennodenne siahajú na dno svojich síl, aby zachránili čo najviac ľudských životov.

Pozrite si video z Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda a prežite jeden deň s našim anesteziológom MUDr. Laczkóm Balászom.

 

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.