V Dunajskostredskej nemocnici od dnešného dňa odoberajú krvnú plazmu!

Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku značné množstvo, do tohto roka neexistovalo na Slovensku žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou). Plazma sa u nás doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov. Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda ako tretia v sieti nemocníc Svet zdravia rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy, čím sa chce aktívne podieľať na zvýšení objemu plazmy na výrobu liekov z nej. Pravidelné dodávky plazmy a celkové zvýšenie objemu vyvezenej plazmy pre výrobcov zvyšujú dostupnosť a možnosti zabezpečenia dostatočného množstva potrebných liekov pre pacientov, ktorí sú na ne odkázaní.

„V našej sieti dnes, v dunajskostredskej nemocnici, otvárame tento rok už tretie darcovské centrum s plazmaferézou. Nesmierne ma to teší, pretože Slovenská republika doteraz výrazne zaostávala v odbere krvnej plazmy. Legislatíva nám donedávna dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom jej vývozu na spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. Pevne veríme, že svojim podielom vyvezenej plazmy, teraz už aj z nemocnice z Dunajskej Stredy, prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 130 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

„Životy pacientov s imunodeficienciou závisia od liekov z krvnej plazmy. Príbuzní týchto pacientov sa  nás neustále pýtajú, ako môžu pomôcť. Od tohto roka konečne rodinám či priateľom týchto pacientov môžeme hovoriť, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy. Teraz už aj v dunajskostredskej nemocnici,“ povedala Lucia Bodor, predsedníčka Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi (u mužov). Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

„Krvnú plazmu sme doteraz získavali len odbermi celej krvi. Práve preto sme z nej vedeli získať len približne 260 ml plazmy. Plazmaferézou dokážeme získať podstatne väčšie množstvo, a to 650 ml plazmy z jedného odberu. Odber trvá približne 45 minút a prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme,“ uviedol Ladislav Fekete, primár hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

 Kto môže darovať krvnú plazmu?

  • zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov;
  • človek nad 50 kg a max. do 130 kg;
  • muž/žena, ktorí majú absolvovaný aspoň jeden odber krvi a sú zdravotne spôsobilí.

Darcovia sa po novom na odber plazmy aj krvi môžu objednať cez online objednávací systém na www.darujemplazmu.sk alebo www.darujemkrv.sk. Na webe sa stačí zaregistrovať a následne si darcovia vedia rezervovať vyhovujúci termín a čas. Takto môžu mať svoje odbery pod kontrolou a navyše ich na ne vždy upozorní sms. Okrem toho sa môžu objednať aj telefonicky na čísle 031/5571 256. Pre darcov plazmy sú vyčlenené odberové dni v utorok a v stredu od 11.30 do 13.30 h. a vo štvrtok od 8.00 do 13.00 h.

Zdravie a zdravý životný štýl sú úzko prepojené aj so športom. Dôležitosť darcovstva plazmy sa preto rozhodol podporiť aj známy MMA zápasník Ivan Buki Buchinger, ktorý sa zároveň stal ambasádorom darcovstva plazmy v dunajskostredskej nemocnici.

„Veľmi ma teší, že osobne môžem podporiť odbery plazmy v našej dunajskostredskej nemocnici. Zdravie je jedna z najvzácnejších vecí, ktorú máme. Keď môžeme takouto troškou prispieť, mali by sme pomôcť pacientom, ktorí toľko šťastia nemajú. My si prídeme iba na pár minút sadnúť na transfúzku a darujeme plazmu a niektorým ľuďom lieky z nej zachraňujú životy,“ dodal Ivan Buchinger, ambasádor odberov krvnej plazmy Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Darcovské centrá s plazmaferézami si vyžadujú okrem kvalitných separátorov plazmy a iného technického vybavenia aj zvládnutie zložitých procesov vyplývajúcich z medzinárodných štandardov pre zaradenie darcovského centra do PMF (Plasma Master File), čo znamená možnosť dodávania tejto život zachraňujúcej tekutiny výrobcom liekov z plazmy.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, nakoľko na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je. Táto zmena bola presadená vďaka tlaku Európskej únie, ktorá dlhodobo vyzývala náš štát, aby sme prispievali do Európskeho plazma poolu s cieľom zvýšiť jeho objem. Vďaka tomu sa plazma dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím zároveň pre slovenských pacientov zvýšime dostupnosť liekov z krvnej plazmy tak v objeme, ako aj v spektre.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.