Nová recepcia a VIP izba v Dunajskej Strede

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda dnes predstavila nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu.

Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.30 do 15.30 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a iné služby. Projekt novej recepcie si vyžiadal celkovú investíciu v hodnote takmer 15 tisíc eur. V nemocnici bola súčasne vybudovaná ďalšia nadštandardná VIP izba, ktorá sa nachádza na internom oddelení. Obidve novinky boli zrealizované vďaka finančnej podpore zdravotnej poisťovne Dôvera.

Do nemocnice často prichádzajú pacienti s obavami o svoje zdravie a život. Zriadenie recepcie vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, nasmerujeme ho v neznámom prostredí a dáme mu pocit, že sa o neho niekto postará od vstupu do nemocničných dverí,“ zdôraznila Ing. Sylvia Bock, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Nová recepcia sa nachádza vo vestibule pri hlavnom vchode do nemocnice. V rámci svojic služieb bude poskytovať aj informácie o službách zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Priestory nemocníc siete Svet zdravia pomáhame vynoviť a zmodernizovať tak, aby sa v nich pacienti cítili čo možno najlepšie. Nemocnica v Dunajskej Strede sa môže pochváliť novou recepciou, ktorá slúži ako info zóna všetkým návštevníkom nemocnice. Hospitalizovaní na internom oddelení môžu využiť novú nadštandardnú izbu. Poistenci Dôvery platia za pobyt v takýchto izbách polovičný poplatok,“ vysvetlil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:

  • Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;
  • Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime, strave a o diétach;
  • Platby za výkony a za nadštandardné služby;
  • Prvotná evidencia sťažností a podnetov;
  • Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
  • Informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;
  • Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;
  • Straty a nálezy;
  • Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;
  • V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie.

Telefonický kontakt: +421 31 5571 236
E-mailový kontakt: recepcia.ds@svetzdravia.com

Koncept nových recepcií hotelového štandardu doteraz zaviedol Svet zdravia v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera v nemocniciach v Trebišove, Spišskej Novej Vsi, v Žiari nad Hronom, Humennom, Galante, Rožňave a vo Vranove nad Topľou. Okrem dunajskostredskej nemocnice pribudne tento rok nová recepcia ešte v nemocnici Svet zdravia v Topoľčanoch. Všade sa už od prvých dní po predstavení potvrdilo, že pacienti túto službu veľmi privítali a že tento typ recepcie by mal byť prirodzenou súčasťou každej nemocnice.

Zdravotná poisťovňa Dôvera súčasne aj tento rok podporila vybudovanie novej VIP izby. Tá sa nachádza v ženskej časti interného oddelenia a predstavuje najvyšší lôžkový štandard v sieti Svet zdravia (samostatné sociálne zariadenie, harmonický interiér a LCD TV). Poistenci ZP Dôvera majú 50% zľavu na denný poplatok v hodnote 20 eur. V nemocnici ide celkovo o piatu izbu tejto najvyššej kategórie (dve sú na chirurgii, jedna na GPO a na traumatológii).

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.