V dunajskostredskej nemocnici pomáha pri operácii kolena robot ROSA

Ortopédom v Nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda asistuje pri výmene kolenného kĺbu už aj robot. Počas minulého týždňa tam uskutočnili vôbec prvé robotické totálne endoprotézy kolena daného typu v strednej a východnej Európe. Tím operatérov totiž prešiel viacstupňovými požiadavkami a do nemocnice nainštalovali modernú robotickú technológiu ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant). Pacientom má priniesť nielen zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj subjektívnej spokojnosti, ktorá je po operácii kolena rádovo najnižšia v porovnaní s ostatnými veľkými ortopedickými operáciami. Technológia sa budúci rok presunie do novej Nemocnice Bory v Bratislave.

Pri totálnej endoprotéze operatér nahrádza už nefunkčný či vážne poškodený kĺb pacienta umelým implantátom. Robotický asistent vypočíta uloženie komponentov implantátu v 3D priestore na základe individuálnej anatómie pacienta. Po naplánovaní a odsúhlasení operatérom robot ROSA prikladá robotické rameno s resekčným blokom na vypreparované koleno a operatér vykonáva naplánované resekcie. ROSA súčasne s resekciou kontroluje aj presnosť operatéra. Predoperačné plánovanie sa vykonáva na základe štandardných RTG snímok, ktoré sa odosielajú do Kanady a následne sú zadávané robotom alebo bezsnímkovou technológiou bez potreby RTG. Práve túto bezsnímkovú technológiu používajú v nemocnici v Dunajskej Strede.

„Technológia nám teda umožňuje operáciu kolena pre daného pacienta v najvyššej možnej miere personalizovať a zákrok naplánovať podľa individuálnej osi a uloženia končatiny, ktorá je jedinečná pre každého pacienta.  Dosiaľ sme takéto informácie nedokázali získať žiadnou zobrazovacou metódou. Vďaka robotu ROSA tak vieme vykonať veľmi presné rezy a na základe nepretržitých intraoperačných dát sa počas operácie objektívnejšie rozhodovať. Využívame pritom  kinematickú a reštrikčne kinematickú techniku vyvažovania väzov kolena, ktorá sa dá vykonať len touto technológiou. Máme za sebou prvých sedem operácií, výsledky sú sľubné a pocity nášho tímu excelentné. Veľmi si vážime, že sme získali pre naše pracovisko technológiu z budúcnosti a stali sa prvými v strednej a východnej Európe, ktorí s ňou môžu pracovať,“ uviedol Jozef Almási, primár ortopedického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda a zároveň budúci klinický líder Nemocnice Bory pre ortopédiu.

Prvýkrát bola ROSA využitá v marci roku 2019 v Spojených arabských emirátoch. Francúzsku technológiu, ktorú neustále vyvíja medzinárodný tím, odvtedy americká firma Zimmer Biomet rozšírila na viac ako 400 pracovísk najmä v Spojených štátoch a západnej Európe. Prvotne bola vytvorená pre operácie mozgu a budúci rok sa má rozšíriť aj o operácie bedrového kĺbu.

„Celosvetovo platí zhoda, že subjektívna spokojnosť pacientov po operácii kolena je rádovo najnižšia v rámci veľkých ortopedických operácií. Zatiaľ čo napríklad pri výmene bedrového kĺbu presahuje spokojnosť pacientov 95 percent, pri totálnej endoprotéze kolena až 25 percent pacientov pociťuje subjektívnu nespokojnosť s výsledkom operácie, ktorá sa týka funkčnosti, pohyblivosti či pooperačnej bolestivosti kolena. Aj preto sa po najzložitejších operáciách mozgu začala naša spoločnosť sústreďovať na vývoj robota ROSA práve pre operácie kolena,“ vysvetľuje Radoslav Markech, zástupca spoločnosti Zimmer Biomet pre Slovenskú republiku s tým, že technológia dokáže digitálne dáta následne aj uchovať a vyhodnocovať.

V súčasnosti pribúdajú klinické dôkazy, ktoré podporujú aplikáciu roboticky asistovaných prístupov k artroplastike kolena, a to predovšetkým v oblastiach ako lepšia funkčnosť kĺbu, nižšia miera pooperačnej bolestivosti a užívania analgetík, vyššia spokojnosť pacientov s operáciou a lepšie funkčné výsledky. Nižšia je tiež podľa štúdií aj miera poškodenia kostí a mäkkých tkanív vďaka zlepšenej presnosti vyváženia, rezov kostí a následného umiestnenia implantátov. Presnejšie umiestnenie implantátu pri artroplastike kolena sa môže prejaviť aj v lepšej životnosti implantátu a pooperačná hospitalizácia sa skracuje.

Využiť robotického asistenta môže operatér pri každej výmene kolenného kĺbu, prioritne je však vhodný pre komplikovanejšie prípady a  aktívnych pacientov, ktorí majú vysoké nároky na pohyblivosť kolena. Využitie danej technológie pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu zatiaľ zdravotné poisťovne neuhrádzajú, aktuálne si tak pacient v dunajskostredskej nemocnici musí za nadštandardný výkon s robotickým asistentom doplatiť.

Modernú technológiu bude následne využívať nová Nemocnica Bory v Bratislave, ktorá otvorí pre pacientov prvé pracoviská v marci budúceho roka. Do Borov sa presunie aj časť robotického tímu dunajskostredskej nemocnice a prvé operácie s využitím robota ROSA by sa mohli v novej bratislavskej nemocnici uskutočniť už v máji 2023.

Systém ROSA

  • robotická platforma, ktorá pomáha chirurgom pri vykonávaní totálnej endoprotézy kolena pri resekciách kostí, ako aj pri hodnotení stavu mäkkých tkanív s cieľom uľahčiť intraoperačné umiestnenie implantátov
  • umožňuje predoperačné plánovanie na základe jednoduchých RTG snímok, ktoré sú dostupnejšie ako CT vyšetrenia a menej vystavujú pacientov žiareniu, ako aj bezsnímkovú operatívu, čo umožňuje prevádzkovú flexibilitu.
  • poskytuje operatérovi nepretržité intraoperačné dáta za účelom objektívneho rozhodovania počas operácie
  • platforma je navrhnutá lekármi pre lekárov tak, aby umožnila krátku krivku učenia (tzv. „learning curve“) tým, že umožňuje operatérom zachovať ich preferovaný operačný postup. Umožňuje chirurgom samostatne ovládať systém, ako aj každý krok operácie vrátane postupu resekcie kostí.
  • je presnejší a reprodukovateľnejší ako konvenčný operačný postup. Poskytuje vyššiu úroveň presnosti v porovnaní s technológiou navigácie