Ocenenie pre hematológiu v Dunajskej Strede

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja.  Medzi ocenenými bolo aj Hematologicko -transfúziologické oddelenie Dunajskostredskej nemocnice. 

Nemocnica s poliklinikou v Dunajskej Strede vyzdvihuje význam a dôležitosť darcovstva krvi, po viac ako 10-ročnej odmlke sa v roku 2020 otvorilo hematologicko – transfúziologické oddelenie. V tomto období však začiatky sťažoval COVID a pribúdajúce nové opatrenia. Už v tom období sa začali realizovať mobilné výjazdové odbery, ktoré sú medzi darcami krvi mimoriadne žiadané.  Od minulého roka sa úspešne ujal projekt plazmaferézy a vďaka dobrej organizácii a propagácii vedúcej laborantky sa dostávajú odbery plazmy popri odberoch krvi čoraz viac do povedomia ľudí. Celý tím je vynikajúci kolektív a ich pracovná zanietenosť je pre darcovstvo neoceniteľná. Ocenenie sa udeľuje ako poďakovanie a uznanie za prácu v oblasti zdravotníctva.