9 mesiacov od otvorenia Nemocnice Bory: Dá sa to moderne aj ľudsky zároveň

Moderné zdravotníctvo sa dá robiť aj na Slovensku

Otvárame Nemocnicu Bory, pre Vás – pre horných 5,5 milióna

Spoznajte Nemocnicu Bory z úplne nového pohľadu