Česká Republika

Nové nemocnice v Čechách

Nemocnice vo Vimperku a Volyni sa od 1. januára stali súčasťou siete Penta Hospitals. Prevzatie oboch zariadení od doterajšieho vlastníka BH- MEDICAL zo skupiny MEDICON PRONATAL tak upevňuje pozíciu Penta Hospitals na českom zdravotníckom trhu.

Česká Republika

Pražská klinika sa stane súčasťou Penta Hospitals

Významné pražské ambulantné a lôžkové zariadenie Vršovická zdravotná sa stane súčasťou skupiny Penta Hospitals. Tá prevádzkuje v Českej republike 6 nemocníc, 24 špecializovaných alzheimer centier alebo ambulantné medicínske zariadenia. Akvizícia je súčasťou dlhodobej stratégie Penta Hospitals stať sa jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotníckych služieb v Českej republike.

Česká Republika

Miliónové investície do zdravotníctva

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 2% z jej tržieb. Tento zisk ďalej investujeme do zlepšovania zdravotníctva. 

Česká Republika

Penta Hospitals CZ preberá Podřípskú nemocnicu s poliklinikou v Roudnici nad Labem

Spoločnosť Penta Hospitals CZ zahájila proces prevzatia Podřípske nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem.