Česká Republika

Následná intenzívna starostlivosť o pacientov v Českom Brode

Naša česká sieť Penta Hospitals prevzala pracovisko následnej intenzívnej starostlivosti (NIS) v Českom Brode, ktoré je najstarším zdravotníckym zariadením tohto typu v Českej Republike.

Česká Republika

Nemocnica Sokolov

Najväčšie zdravotnícke zariadenie Penta Hospitals v Čechách.

Česká Republika

Alzheimer Home – S láskou, ako doma

Do siete Penta Hospitals v Českej Republike patrí aj 34 zariadení špecializovaných na Alzheimerovu chorobu a ďalšie typy demencie – Alzheimer Homes. Zariadenia Alzheimer Home sú určené pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Česká Republika

Starostlivosť na úrovni pre pacientov Nemocnice Ostrov

Česká Nemocnica Ostrov má k dispozícii ďalšie špičkové pracovisko. Penta Hospitals kompletne zrekonštruovala, zmodernizovala a rozšírila tamojšie oddelenie následnej intenzívnej starostlivosti (NIS).