Starostlivosť na úrovni pre pacientov Nemocnice Ostrov

Česká Nemocnica Ostrov má k dispozícii ďalšie špičkové pracovisko. Penta Hospitals kompletne zrekonštruovala, zmodernizovala a rozšírila tamojšie oddelenie následnej intenzívnej starostlivosti (NIS).

Vďaka rekonštrukcii za viac ako 106 miliónov českých korún, sa zvýšil počet intenzívnych lôžok z doterajších 30 na 35.Vynovené pracovisko sa zároveň stalo najmodernejším svojho druhu v Čechách a aj jedným z najväčších.

„Nemocnica Ostrov je najväčším poskytovateľom následnej intenzívnej starostlivosti v Česku a je jediným poskytovateľom týchto služieb na území Karlovarského kraja. Práve preto investujeme do ďalšieho zvyšovania kvality tohto pracoviska a jeho rozširovania. Je to veľmi dôležité ako pre pacientov, tak aj pre našich zamestnancov, “ uviedla Barbora Vaculíková, generálna riaditeľka Penta Hospitals.

Nejedná sa pritom zďaleka o jedinú veľkú investíciu vo firme.  V minulom roku sa investovalo dokopy  viac ako 550 miliónov českých korún a s ďalšou takmer pol miliardou sa počíta aj v tomto roku. „Veľká časť týchto peňazí putuje práve do výstavby a rekonštrukcie nových pracovísk alebo do nákupov špičkovej zdravotníckej techniky. V odbore následnej intenzívnej medicíny sme sa, vďaka pracoviskám v Roudnici nad Labem a Ostrove, stali jedným z lídrov na celoštátnej úrovni, “ dodala generálna riaditeľka Penta Hospitals.

V rámci rekonštrukcie nakúpila nemocnica aj nový mobiliár či technologické vybavenie. Ide napríklad o nové polohovacie lôžka pre intenzívnu starostlivosť, monitory životných funkcií, umelú pľúcnu ventiláciu, lineárne dávkovače, infúzne lampy, či počítačovú techniku.

„Jednou zo zaujímavostí je, že systém centrálnych monitorov je navrhnutý tak, že nezáleží na tom, či sa personál nachádza na sesterni, na chodbe alebo na izbách pacientov. Na každom mieste budú mať zdravotníci okamžité informácie o stave pacientov na oddelení, “ uviedla riaditeľka nemocnice.

Aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcií, oddelenie disponuje nielen bezdotykovými batériami, bezdotykovým ovládaním dverí či vysoko sofistikovanou klimatizáciou, ale napríklad aj špičkovým laminárnym boxom – teda prístrojom, ktorý slúži najmä na prípravu infúznych roztokov vo vysoko sterilných podmienkach.

Unikátom je aj centrálny monitorovací prístroj teplôt všetkých prístrojov vrátane mobiliára na skladovanie liekov a zdravotníckeho materiálu, ktorý spĺňa najprísnejšie kritéria Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Pre pacientov, ale aj pre zamestnancov tak bude mať nové oddelenie nemalý prínos v podobe moderného a komfortného zázemia.

„Musím povedať, že vďaka profesionalite, starostlivosti a dokonalej súhre všetkých zúčastnených sa nám podarilo posunúť oddelenie NIS na neštandardnú úroveň po stavebnej, dispozičnej, technologickej stránke, ale aj po stránke zdravotníckeho vybavenia. Aj preto sme všetci z nového oddelenia skutočne nadšení ,“ povedal k rozsiahlej investícii Michal Palivoda, primár oddelenia následnej intenzívnej starostlivosti Nemocnice Ostrov.

Pacientmi oddelenia NIS Nemocnice Ostrov sú zväčša ľudia, ktorí z rôznych príčin prekonali akútny kritický stav a nedošlo u nich k úplnému zotaveniu, a ktorí majú pretrvávajúce zlyhávanie jednej alebo viacerých životných funkcií. Napriek tomu, že sa už nenachádzajú v akútnom ohrození života, sú stále viac menej závislí na prístrojoch podporujúcich základné životné funkcie a intenzívnu starostlivosť.

Jedná sa hlavne o pacientov po závažných infekčných ochoreniach s následným mnohopočetným orgánovým zlyhaním, pacientov so zlyhaním dýchania pri ochoreniach dýchacích ciest, pľúc alebo srdca, či o pacientov s neurologickými ochoreniami – napríklad po cievnej mozgovej príhode. Výnimkou nie sú ani ochorenia po mnohopočetných poraneniach alebo rozsiahlych operačných výkonoch, vrátane neurochirurgických, kardiochirurgických, pľúcnych alebo transplantačných výkonoch.

„Na rozdiel od iných medicínskych odborov nevidíme výsledky liečby behom jednej operácie, hodiny alebo dňa, ale vďaka trpezlivosti a odhodlanosti pozorujeme pokroky skôr v týždňoch a mesiacoch. Naši pacienti skrátka potrebujú k svojmu zotaveniu dlhší čas, predtým ako budú pokračovať do štandardnej následnej starostlivosti, rehabilitácie alebo predtým ako budú prepustení domov. Pre čo najlepší výsledok je preto dôležité splniť tri základné podmienky: kvalitný personál, kvalitná technika a kvalitné prostredie. A to vrátane skvelého personálu, ktorý v Ostrove máme,“ uviedol primár Palivoda.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.