Pražská klinika sa stane súčasťou Penta Hospitals

Významné pražské ambulantné a lôžkové zariadenie Vršovická zdravotná sa stane súčasťou skupiny Penta Hospitals. Tá prevádzkuje v Českej republike 6 nemocníc, 24 špecializovaných alzheimer centier alebo ambulantné medicínske zariadenia. Akvizícia je súčasťou dlhodobej stratégie Penta Hospitals stať sa jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotníckych služieb v Českej republike.

„Prechod pod nového majiteľa vnímame ako pozitívny krok, ktorý umožní Kliniku Vršovickej zdravotnej ďalej rozvíjať,“ hovorí MUDr. Luboš Kmeť, člen dozornej rady Vršovickej zdravotnej a dopĺňa: „Penta Hospitals je pre nás zárukou vysokej kvality poskytovanej starostlivosti a zároveň možnosťou, ako rozšíriť spektrum našich služieb a posunúť tak Kliniku Vršovická zdravotná na vyššiu úroveň.“

Klinika Vršovická zdravotná pôsobí na trhu od roku 2009 a počas posledných rokov si vybudovať silnú pozíciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, či už v odbore ortopédie, fyzioterapie alebo lôžkovej rehabilitácie. Vďaka ústretovému prostrediu a individuálnemu prístupu sa stala vyhľadávanou klinikou nielen v Prahe, ale aj pre pacientov z celej republiky. Ako jediné zariadenie v Čechách vykonáva záchovné operácie bedra.

procare-sk-procare-presov-jzs-chirurgia-07-1400×934.jpg

„Penta Hospitals vnímam ako partnera, vďaka ktorému môžeme do budúcnosti rásť a našim pacientom prinášať nové postupy a metódy liečby. Kontinuita starostlivosti bude zachovaná, ale zároveň vznikne priestor na ďalšie zlepšovanie,“ hovorí prevádzkový riaditeľ kliniky Vršovická zdravotná a.s. Ing. Peter Kysela, MBA.

Ako pozitívny impulz pre ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality služieb, vníma začlenenie Vršovickej zdravotnej a.s. do skupiny Penta Hospitals aj jej generálna riaditeľka Mgr. Barbora Vaculíková, MBA.

„Štruktúra medicínskej starostlivosti Vršovická zdravotná plne zapadá do konceptu odborov a služieb, v ktorých sa dlhodobo profilujeme aj my. Jej začlenenie do skupiny umožní prehĺbiť spoluprácu Vršovickej s našimi zariadeniami a spoločne rozvíjať odbory, ako je dlhodobá intenzívna starostlivosť, ortopédia alebo rehabilitácia,“ hovorí Vaculíková a dodáva, že kúpa Vršovickej zdravotnej je tiež súčasťou dlhodobej koncepcie skupiny. „Naším cieľom je ďalej posilňovať pozíciu skupiny Penta Hospitals ako významného poskytovateľa zdravotných a sociálnych služieb v Českej republike. Vstup do Vršovickej zdravotnej je jedným z krokov na tejto ceste.”

Vršovická zdravotná a. s. patrí medzi významné neštátne zdravotnícke zariadenie na území hlavného mesta Prahy. Disponuje celkovo 72 lôžkami a širokým portfóliom multi-odborovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špičkovo vybavenými operačnými sálami i lôžkovým oddelením následnej rehabilitačnej starostlivosti. Od roku 2013 prevádzkuje aj oddelenie následnej intenzívnej starostlivosti.