Alzheimer Home – S láskou, ako doma

Do siete Penta Hospitals v Českej Republike patrí aj 34 zariadení špecializovaných na Alzheimerovu chorobu a ďalšie typy demencie – Alzheimer Homes. Zariadenia Alzheimer Home sú určené pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Svojim klientom poskytujú komplexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, vďaka ktorej sa v zariadeniach budú cítiť ako doma. Služby sú poskytované v komfortných, bezpečných a na vysokej úrovni personálne a technicky zariadených pobytových zariadeniach.

Pre personál každého zariadenia je samozrejmosťou ochota, vľúdnosť a individuálny prístup ku klientom. Pravidelne školený a zohratý tím sociálnych pracovníkov a zdravotných sestier sa snaží o maximálnu aktivizáciu klienta tak, aby naplnil všetky ich individuálne potreby.

V Alzheimer Homes chceme ukázať, že sociálne služby sa dajú robiť aj inak – S láskou, ako doma.

Alzheimer Home Česká Lípa

Alzheimer Home v Českej Lípe pôvodne slúžila, vďaka svojej polohe v susedstve nemocnice, ako ubytovňa lekárov a sestier. V roku 2022 sa z nej stal domov so špeciálnym režimom s kapacitou až 132 lôžok. Dvojlôžkové izby s vlastnou kúpeľňou poskytujú príjemné domáce prostredie, pocit bezpečia a komfort.

Klientom ponúka široké množstvo terapií a aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na ich psychický a fyzický stav. Medzi najobľúbenejšie terapie patrí zvieracia terapia s králikmi a poníkmi z neďalekého ranča, či špeciálna miestnosť snoezelen, určená na terapiu založenú na vnímaní zmyslových podnetov v tomto špeciálne upravenom prostredí. Tá vie klientov stimulovať a upokojiť.

Vďaka dobrovoľníckemu projektu organizácie ADRA majú klienti možnosť vyraziť s pracovníkmi aj na rôzne výlety do okolia, ktoré im prinášajú veľkú radosť a dokazujú, že život odchodom do domova nekončí. Nechýbajú ani rôzne spoločenské akcie, ktorých sa zúčastňujú aj rodiny klientov.

Alzheimer Home Chelčice

Chelčický domov je súčasťou siete od minulého roka. V 80. rokoch bola jeho budova využívaná ako školiace stredisko hospodárskeho družstva, neskôr ako škola v prírode i ubytovňa pre sezónnych pracovníkov.

Moderná, otvorená a vzdušná stavba je skvelým miestom, v ktorom si každý klient nájde to svoje. Vo veľkej záhrade je vyhradené miesto na kultúrne podujatia, pestovanie byliniek, či zvieraciu terapiu. Zvieratám sú totiž v tomto zariadení dvere otvorené. Pokiaľ klient vlastní zvieratko, a po nástupe do zariadenia sa oň nemá kto postarať, môže si ho zobrať so sebou.

Klientom sú ponúkané aj výlety mimo domova. Najobľúbenejšie sú tie do lomenského kostola a keramickej dielne.

Súčasťou zariadenia je aj obľúbená reštaurácia a kaviareň, ktorá je otvorená pre blízkych seniorov, ale aj širokú verejnosť. Užiť si ju tak môže každý, kto obľubuje tradičnú českú kuchyňu či skvelé zákusky z regiónu.

Alzheimer Home Ostrava

Domov v Ostrave patrí medzi najmodernejšie zariadenia v celej sieti Alzheimer Home. Bol vybudovaný na mieru v roku 2019. Je preto bezbariérový, a tým pádom ľahko dostupný aj pre klientov s pohybovými obmedzeniami. Dominantou domova je nepochybne veľká záhrada rozdelená na oddychovú, bylinkovú, kvetinovú a zvieraciu časť. V poslednej spomenutej sa klienti venujú chovu hydiny, zajacov, ale aj napríklad chovu anduliek.

V rámci aktivizačných činností prebiehajú v zariadení individuálne a skupinové aktivity a terapie a spoločné výlety po okolí. Veľkým prínosom je spolupráca s viacerými školami v okolí, vďaka čomu sa stretávajú najmladšie generácie s tými najstaršími. Učia sa tak vzájomnej úcte a pochopeniu. Zariadenie okrem rodinných príslušníkov pravidelne navštevujú aj študenti stredných zdravotníckych škôl a budúci medici.

Alzheimer Home Průhonice

Průhonický domov, fungujúci od roku 2021, je charakteristický moderným a komfortným prostredím, veľkou záhradou a rozsiahlou knižnicou, ktorá klientom navodia ten pravý pocit domova.

Klientom je poskytované široké spektrum služieb: ambulancia praktického lekára, rôzne formy terapie (skupinová a individuálna fototerapia, arteterapia, muzikoterapia, canisterapia), pretože aktívna práca s klientmi je jednou z najväčších priorít celej siete.

Jedným z unikátnych prvkov průhonického domova je vlastný autobus, ktorý sa využíva na výlety s klientmi , či na dopravu zamestnancov do práce.

Domov je aj hrdým držiteľom medzigeneračného certifikátu. Deti sa spolu s klientami zúčastňujú aktivít organizovaných v centre aj mimo neho. Deti sa môžu zahrať aj na detskom ihrisku, ktoré je vkusne zakomponované do veľkej záhrady. Ich prítomnosť má pozitívny vplyv na psychiku klientov a vždy im vyčarí úsmev na tvári.

Alzheimer Home Zátiší

Domov sociálnych služieb v pražskom Zátiší bol úplne prvým zariadením siete domovov Alzheimer Home. Sídli v pôvodne nedokončenej budove školy, ktorá bola následne prestavaná na potreby domova. V roku 2014 boli v Zátiší najskôr otvorené moderné bezbariérové byty pre seniorov s možnosťou využitia opatrovateľskej starostlivosti. O rok neskôr sa už otvoril aj samotný domov s kapacitou 155 lôžok.

Už od otvorenia ponúkal domov seniorom nadštandard v oblasti poskytovania sociálnych služieb, Tí môžu dni tráviť v átriu s krásnymi vysokými rastlinami, či v rozsiahlej záhrade, ktorá ponúka priestor nielen na relax, ale aj rôzne aktivity ako pestovanie byliniek, chovanie zvierat, či skupinové cvičenia.

Práve na aktivitu klientov kladie zariadenie veľký dôraz. Vďaka stimulácii mozgu sa totiž darí spomaľovať priebeh Alzheimerovej choroby a aj rôznych foriem demencie. Klienti majú okrem toho na výber tanečné doobedie, kino s výberom filmov pre pamätníkov, alebo aj výlety do čokoládovne v Kunraticiach a výrobne sviečok. Obľúbenými aktivitami sú aj tie, ktoré seniori môžu absolvovať spolu s rodinnými príslušníkmi a stráviť tak s nimi príjemné chvíle.

Veľkou výhodou domova je aj vlastná reštaurácia, do ktorej môžu zavítať nielen samotní klienti a ich rodina, ale skutočne hocikto, kto obľubuje kvalitnú českú kuchyňu.