Nové nemocnice v Čechách

Nemocnice vo Vimperku a Volyni sa od 1. januára stali súčasťou siete Penta Hospitals. Prevzatie oboch zariadení od doterajšieho vlastníka BH- MEDICAL zo skupiny MEDICON PRONATAL tak upevňuje pozíciu Penta Hospitals na českom zdravotníckom trhu.

Vstup oboch zariadení je súčasťou našej dlhodobej stratégie s cieľom skonsolidovať a rozvíjať celé spektrum starostlivosti, od tej akútnej, cez ambulantnú a následnú, až po sociálnu a domácu starostlivosť. V Juhočeskom kraji už prevádzkujeme napríklad Psychiatrickú nemocnicu v Písku a štyri domovy ALZHEIMER HOME, “ uviedla k vstupu do oboch subjektov generálna riaditeľka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Penta Hospitals v poslednej dobe významne investuje do rozvoja svojich zariadení v Čechách, do ktorých len v tomto roku išlo viac ako pol miliardy českých korún a približne rovnakú čiastku plánujeme investovať aj v tomto roku.

„Našim cieľom je rozvíjať obe nemocnice so zameraním na 3 oblasti, ktoré sú pevnou súčasťou našej firemnej kultúry: stabilita pracovného prostredia spoločne s perspektívou osobného rastu pre zamestnancov, zlepšovanie služieb pre pacientov a zvyšovanie ich štandardu s aktívnou spoluprácou s miestnou samosprávou. Verím, že naše skúsenosti, zázemie a synergie v rámci skupiny Penta Hospitals prinesú obom zariadeniam nový impulz,“ zhrnula zámery Penta Hospitals generálna riaditeľka.

Obe zdravotnícke zariadenia by sa mali v priebehu tohto roku kompletne začleniť do siete Penta Hospitals, spoločne so záväzkami voči pacientom, klientom i zamestnancom. Dlhoročné skúsenosti a stabilné zázemie silnej spoločnosti sú zárukou ďalšieho rozvoja Nemocnice Vimperk a Nemocnice Volyně.

„Nemocnice vlastníme od roku 2017. Za tú dobu sa nám podarilo stabilizovať obe zariadenia či už po personálnej alebo ekonomickej stránke. Aktuálnymi úspechmi sú vysoká odborná úroveň ambulantnej fyzioterapie v oboch zariadeniach, odborného vedenia pracovísk LDN vo Volyni a Vimperku, otvorenie nových odborností (endokrinológie a diabetológie) vo Vimperku a v neposlednom rade aktuálne získanej podpory Jihočeského kraja a zaradenia do základnej siete poskytovateľov sociálnych služieb pre všetky sociálne lôžka vo Volyni.

Tieto a mnohé ďalšie ciele, na ktorých sme dlhodobo pracovali sa nám podarilo naplniť. Veľké poďakovanie patrí súčasnému prevádzkovému riaditeľovi, ktorý je skutočným profesionálom a obe zariadenia vedie už viac ako rok. K tomuto kroku sme sa rozhodli s ohľadom na novú stratégiu skupiny MEDICON PRONATAL. Dlhoročné skúsenosti a stabilné zázemie silnej spoločnosti, ktorá do oboch zariadení vstupuje, je pre nás zárukou jej ďalšieho rozvoja,“ uviedol člen predstavenstva skupiny MEDICON PRONATAL Jiří Adámek.

Nemocnica Vimperk vznikla v roku 1887 ako mestská nemocnica. V súčasnosti disponuje 43 lôžkami následnej starostlivosti a 22 sociálnymi lôžkami. Zároveň zabezpečuje množstvo ambulantných služieb. Súčasťou je aj domov pre seniorov s 23 lôžkami a domov pre osoby so zdravotným postihnutím s 30 lôžkami. Nemocnica zamestnáva takmer 120 zamestnancov.

Nemocnica Volyne bola založená v roku 1885 ako všeobecná nemocnica. V súčasnej dobe sa zameriava na následnú a rehabilitačnú starostlivosť. Celkovo disponuje 40 lôžkami následnej starostlivosti. Nemocnica zamestnáva viac ako 60 zamestnancov.